Försäljningsstopp för giftäpplen

NYHETER

Livsmedelsverket stoppar Lidls försäljning av granny smith-äpplen. De aktuella äpplena, som kommer från en leverantör i Italien, innehåller för höga halter av insektsbekämpningsmedlet klorpyrifos, skriver ATL.

Lidls äpplen innehöll tio gånger mer av medlet – som i Sverige är förbjudet sedan 2008 – än det tillåtna gränsvärdet i EU.

TT