Mast-sabotagen

Wilhelm Agrell: Kan vara hybridkrigföring

Av: 

John Granlund

NYHETER

Sabotage mot master och radarhaveri ska utredas

Sabotage mot sändarmaster, kollaps hos SOS Alarm och senast i dag ett radarhaveri som lamslår flygtrafiken.

Nu säger både regering och opposition att de mystiska händelserna måste utredas för att undersöka om det finns ett samband.

– Scenariot stämmer överens med en bild av så kallad hybridkrigföring som har vuxit fram sedan Krim-operationen 2014, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys.

De senaste dagarna har den kritiska infrastrukturen i Sverige - totalförsvaret - satts under hård press. Samtliga av de drabbade beskriver händelserna som unika och exceptionella.

I dag drabbades Luftfartsverket av ett omfattande radarhaveri som tvingade myndigheten att kalla ner alla plan från luften i Stockholmsområdet och Göteborgsområdet. I över två timmar låg trafiken nere. Enhetschefen Tomas Olsson på tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen beskriver händelsen som "unik" och säger att han omgående reflekterade kring att Luftfartsverket kunde vara utsatt för ett angrepp utifrån.

– Men det finns inget som i dagsläget tyder på det. Vad vi vet är att nätverket till de här radaranläggningarna slutade fungera, säger han.

Exceptionella händelser

Strax efter 19-tiden i går kväll inträffade ett fel i SOS Alarms kommunikationssystem. Vid flera larmsamtal under det 15 minuter långa haveriet gick det inte att höra av inringarna sa. I stället tvingades operatörerna ringa upp manuellt. Enligt SOS Alarm beror händelsen troligtvis på en uppgradering som gjordes kvällen innan men incidenten ska utredas.

I söndags attackerades och kollapsade den 332 meter höga Häglaredsmasten utanför Borås - vilket har beskrivits som en "exceptionell händelse" av mastägaren Teracom. Dagen efter sa förundersökningsledaren Jan Johansson att ett av misstankescenariona var att en internationell gruppering ligger bakom dådet. I SVT talade inrikesminister Anders Ygeman (S) i morse i liknande termer:

– Det kan vara alltifrån pojkstreck till en främmande makt, sa han.

En dryg vecka tidigare tog sig någon in i en byggnad vid en mindre Teracom-mast i Tranemo och skar loss en bit av en fiberkabel med stora kommunikationsproblem för räddningstjänstens som följd.

”Måste ställa frågan"

De allvarliga incidenterna under en kort tidsperiod har fått många bland allmänheten att fråga sig om det finns ett samband. Och under torsdagen gick också regeringen och flera försvarsexperter ut med farhågor om att så kan vara fallet.

– Om man skulle komma fram till att det finns ett samband är det naturligtvis betydligt allvarligare än om det är enskilda händelser som råkat inträffa samtidigt men det är klart att vi måste ställa den frågan, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) till Aftonbladet.

Ministern säger att händelserna ska utredas och att ett krismöte med berörda myndigheter ska hållas omgående.

– Jag kommer inom kort att kalla till mig berörda myndigheter, dels för att få en beskrivning av vad som har hänt men också vilka åtgärder som vidtagits och vad man gör för analys av vilka åtgärder som behöver tas för att undvika liknande händelser i framtiden.

Också Allan Widman (L), ordförande i Försvarsutskottet, ser med oro på senaste veckans händelser.

– Det har hänt tillräckligt för att man ska fundera och börja fråga sig om det är något mönster i det här av något slag. Det har varit så många allvarliga enskilda händelser nu att det finns skäl att göra en utredning. Händelserna har dessutom alla det gemensamt att det innebär eller kan innebära allvarliga påfrestningar på samhället, säger Allan Widman.

Han vill inte spekulera i orsakerna bakom den senaste tidens händelser men säger ändå:

– Det finns väldigt mycket som har hänt de senaste åren som visar på behovet av ett totalförsvarsperspektiv. Allt från hybridkrigföring till informationsoperationer till allvarliga incidenter. Det är viktigt att vi nu låter myndigheterna få reda ut vad det här är för händelser, vad som har förorsakat dem och med vilka syften och att vi sedan karlägger eventuella samband.

Kopplas till hybridkrigföring

Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, håller det inte för otroligt att det kan finnas ett samband mellan händelserna.

– Det är fullt möjligt att det kan finnas ett samband mellan händelserna och då får de ju en helt annan dignitet och en helt annan betydelse än vad det finns emellan orelaterade händelser. När det gäller den stora Teracom-masten så har det ju klarnat så till vida att det inte är fråga om varken en olycka eller okynnessabotage, utan sabotage utfört på ett målmedvetet och professionellt sätt.

På frågan om vem som kan tänkas ha ett intresse av att angripa Sverige svarar han:

– Det krävs inte någon stor fantasi eller djup inläsning om vad som har hänt under de senaste två åren för att inse vilken främmande makt som ligger nära till hands här även om ingen kan peka på att där är de skyldiga. Men scenariot stämmer överens med en bild av så kallad hybridkrigföring som har vuxit fram sedan Krim-operationen 2014, att man medvetet genomför diffusa aktioner som skadar, stör och destabiliserar ett annat land utan att det finns en klar koppling till en annan stats aktör. Syftet kan vara rent demonstrativt, att man vill demonstrera Sveriges svaghet. Syftet kan också vara att man i liten skala prövar effekterna av våra åtgärder som i ett annat läge skulle kunna genomföras i större omfattning, säger Wilhelm Agrell.

Han påpekar att resonemanget är hypotetiskt och att de pågående utredningarna inte kommit med några svar till allmänheten än.

– Det är för tidigt för att dra några slutsatser även om man kan säga att det är professionellt utfört vilket minskar mängden tänkbara gärningspersoner. Och så länge man inte kan avföra ett möjligt samband så måste man gå vidare och ta det hela på stort allvar. Om det är så att det är ett mönster kan man ju också förvänta sig att det kommer en fortsättning.

ANNONS

Missa inte: De nya muminmuggarna "Gul och Blå" finns nu hos Cervera – förhandsboka nu innan de tar slut!

Extern länk från Cervera

Köp här!

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Mast-sabotagen

Wilhelm Agrell

Försvarspolitik

Krisberedskap