Ygeman: ”Vi måste bryta utvecklingen i Araby”

1 av 2

avOlof Svensson

NYHETER

Stenkastning, hat mot polisen och en hopplöshet breder ut sig i Araby.

Efter att ha tagit del av Aftonbladets granskning vill inrikesminister Anders Ygeman se flera åtgärder för att få stopp på utvecklingen.

– De som bor i Araby ska känna samma trygghet som alla andra medborgare i Sverige, säger han.

Aftonbladet har i en artikelserie skrivit om situationen i stadsdelen Araby i Växjö. Ett område som av nationella polisen klassas som särskilt utsatt.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) säger att han har förståelse för att Arabybor och polisen som arbetar där är oroliga.

– Vi har haft en problematisk utveckling i ett antal områden i Sverige. Därför måste vi ha tuffare straff, smartare påföljder och en förbättrad social utveckling, säger han.

– Vi måste bryta utvecklingen i Araby och i andra utsatta områden.

Anders Ygeman vill bland annat pröva möjligheten att ha jourdomstolar och något som kallas helgavskiljning.

– Det är ett byråkratiskt ord men innebär att man får gå kvar i skolan och bo kvar hemma men man får utegångsförbud med fotboja på kvällar och helger. Så att man inte kan vara ute och ränna och ställa till sattyg. Det är effektiva och bra påföljder.

"Måste ta tag i problemen"

Växjöpolisen säger att politiker måste ta tag i problemen nu, att man har bortprioriterat sådana här områden för länge?

– Jag instämmer helt. Vi har haft tio år av växande klyftor, stigande arbetslöshet och sjunkande skolresultat. De här växande klyftorna har drabbat de socialt utsatta områdena hårdast. Därför har regeringen lagt om kursen. Vi ser nu att arbetslösheten sjunker och skolresultaten förbättras.

Anders Ygeman betonar att det även krävs insatser för att människor får jobb och utbildning. Sociala klyftor löser man inte med polisiära insatser, säger han.

Finns det en fara att sätta en stämpel på ett sådant här område, att det får motsatt effekt?

– Det kan finnas en sådan fara. Men det vore en större risk och en större fara om vi låtsades att otryggheten i Araby inte finns. Vi måste se problemen och vi måste ta tag i problemen.

Får finna sig i polisens uppmärksamhet

Ungdomar som vi träffat känner en hopplöshet och känner sig också kränkta av polisen, har du förståelse för det?

– Jag kan förstå att det fanns en hopplöshet när arbetslösheten steg och skolresultaten sjönk. Man kände sig lämnad ensam. Men nu går utvecklingen åt motsatt håll, regeringen har vänt den.

De säger att polisen till exempel visiterar dem på stan, att de är ständigt påpassade?

– Om man begår brott kommer man också få finna sig i polisens uppmärksamhet. Men alla laglydiga Arabybor ska naturligtvis bemötas med respekt från polisen.

Vad är ditt budskap till de som bor i Araby och de som arbetar där?

– Den som bor i Araby ska känna samma rätt till trygghet som alla andra medborgare i Sverige. De polisresurser och de polissatsningar som görs där görs för att öka deras trygghet.

ARTIKELN HANDLAR OM

Växjö