Krisgrupp inrättad i Värnamo

NYHETER

Situationen i Värnamo bedöms så allvarlig att kommunen på tisdagen inrättade en speciell krisledningsnämnd.

Beslutet togs på tisdagseftermiddagen av kommunalrådet Maria Leifland.

– Efter den lägesrapport jag fick tidigare under förmiddagen bestämde jag mig för att göra detta, säger hon till TT.

– Det ger oss en större handlingsberedskap att snabbt kunna agera om det händer något som kräver snabba beslut.

Nämnden kommer, enligt de regler och förordningar som gäller, att juridiskt stå över alla andra nämnder.

– Så kan man göra vid en sådan här extraordinär händelse som drabbat kommunen. Krisledningsnämnden kan gå in och besluta om till exempel en evakuering av ett äldreboende om det skulle bli aktuellt eller bestämma i frågor som i normala fall faller under miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nu börjar vi ju se effekterna av översvämningarna, sade Leifland.

Per Mattsson, TT