Kerry fortsätter leda över Bush

NYHETER

Ny mätning 100 dagar före presidentvalet

1 av 2 | Foto: George W Bush mot John Kerry - den 2 november avgörs vem som blir USA:s nye president.

New York/Stockholm

Om det vore presidentval i USA i dag skulle 48 procent rösta på Demokraternas kandidat John Kerry och bara 44 procent på president George W Bush. Det visar en opinionsmätning publicerad på lördagen av tidskriften Time.

Om hänsyn tas till den oberoende kandidaten Ralph Nader skulle rösterna fördela sig med 46 procent för Kerry, 43 procent för Bush och 5 procent för Nader.

Bara 29 procent av de 1 260 tillfrågade amerikanerna anser att de vet "en hel del" om John Kerry, medan 57 procent tycker sig ha tillräckliga kunskaper om vad George W Bush står för. Och 57 procent av de tillfrågade sade att deras val beror mer på motviljan mot Bush än på sympatier för Kerry.

Majoritet vill byta president

En majoritet av de tillfrågade (53 procent) sade att det är dags att USA får en ny president, medan bara 43 procent tyckte att Bush bör få sitta en mandatperiod till. Exakt hälften tyckte att Bush gör ett godkänt arbete.

Viktigaste frågor för ställningstagandet var den amerikanska ekonomin (28 procent), följd av situationen i Irak (21 procent). Kriget mot terrorismen och moralfrågor hade mindre betydelse för de utfrågade, 18 respektive 16 procent.

John Kerry har betydligt större förtroende bland väljarna än Bush för sin förmåga att hantera frågor som ekonomi och socialpolitik, medan fler fäster tilltro till Bushs förmåga att vara en stark ledare i svåra tider.

TT