”Fler katastrofer i framtiden”

NYHETER

Miljöministern besökte det översvämmade området i Småland

Översvämningarna är ännu ett hot – även om läget i Värnamo har stabiliserats.

Under onsdagen inspekterade miljöminister Lena Sommestad förödelsen på plats.

– I centrala Värnamo där vattnet från Lagan svämmat över är situationen allvarlig, säger Lena Sommestad till aftonbladet.se.

Foto: Lena Sommestad besökte på onsdagen det översvämningsdrabbade Värnamo.

Miljöministern följde med räddningstjänsten och informerade sig om läget i det översvämmade Småland.

Under onsdagen såg hon hur räddningspersonalen kämpade mot vattenmassorna i centrala Värnamo.

– Jag har följt räddningstjänsten arbete och uppfattar det som att de gör ett utomordentligt jobb. Det är ett bra samarbete mellan flera räddningstjänster och det är intressant för mig att se hur arbetet fungerar på plats, säger Lena Sommestad.

Viktigt med vallar

I Värnamo hade man byggt skyddsvallar som beredskap. Den typen av åtgärder tror ministern blir ännu viktigare i framtiden.

– Vi kan förvänta oss fler katastrofer i framtiden och då är det viktigt att vi har en god samhällsplanering, säger Lena Sommestad.

Hon såg ett Värnamo där läget stabiliserats men faran är inte på något sätt över där. Lagans vatten har ställt till stora problem, både för kommunen och enskilda villaägare som fått sina källare vattenfyllda. Vissa bostadsområden hotas fortfarande.

Hus under vatten

Lena Sommestad talade med vissa villaägare och hon kunde se hus byggda alldeles intill Lagan som delvis stod under vatten. Hon pekar på ett, som hon tycker, viktigt problem.

– Vi har ett generellt strandskydd men det är ifrågasatt. Vi ser nu att det finns skäl att hålla på strandskyddet och inte ge undantag och låta bygga för nära vattnet.

Miljöministern fortsatte till Ljungby som under onsdagen låg värre till än Värnamo.

Tillbaka i Stockholm kommer hon att ha en diskussion med försvarsministern om vad hon sett på plats och hur väl Sverige står rustat för kommande katastrofer.

Fredrik Karlsson