Vägverket mot Collins förslag

NYHETER

”Bara 6-7 mil motorväg klarar höjd hastighet”

Aftonbladets bilreporter Robert Collins förslag om 130-gräns på svenska motorvägar får mothugg.

Argumenten håller inte, hävdar Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall.

– I dag bedömer vi att endast 6-7 mil motorväg klarar höjd hastighet, säger han.

Foto: Claes Tingvall.

Motorvägarna, bilar och bilister skulle klara en höjning av maxhastigheten till 130 – och alla skulle tjäna på det, skriver Robert Collin i fredagens Aftonbladet.

Men det tycker inte Claes Tingvall på Vägverket.

– Om man för Collins resonemang så måste man vara beredd att sänka hastigheten på vissa sträckor där vägarna inte klarar av den hastighet vi har i dag, säger han.

Att höja hastigheterna på samtliga motorvägar i Sverige är inte möjligt, enligt Tingvall, eftersom man måste ta hänsyn till vad varje enskild sträcka klarar av.

Vägarna håller inte måttet

Vissa sträckor bedöms vara tillräckligt bra för höjda hastighetsgränser. Men en stor del av motorvägsnätet är helt enkelt för dåligt för att klara 130-gränsen, anser han. Vägverket bedömer att endast sju mil motorväg håller måttet idag.

– En populist pratar bara om de 150 milen motorväg som är tillräckligt bra. Men om du är intellektuellt hederlig och argumenterar utifrån vad människor, vägar och bilar klarar av så är du säkert hederlig nog att också prata om vad vi ska göra med de övriga 900 850 milen statlig väg och de hastighetsgränserna. Hur ser ditt resonemang ut då? Man kan inte bara vara populist i ena änden.

Argumenterar man för höjda hastigheterna på vissa sträckor så måste man enligt Claes Tingvall vara beredd att sänka hastigheterna på andra.

– Om vägen tål 130 och vi höjer hastighetsgränsen till 130 kan inte folk åka i 150. Det är inte de som överskrider gränserna som ska tjäna på en höjning. Då har vi försatt oss i en väldigt dålig situation.

Per Mattsson

ARTIKELN HANDLAR OM

Trafik