Beväpnade vakter i Finland

NYHETER

Så fungerar fängelser utomlands

I Finland bevakas de hårdaste anstalterna med skjutvapen.

I Sverige är det inte ens straffbart att rymma.

- Det är en human tradition som under många år inte ifrågasatts, säger Christer Isaksson, säkerhetschef vid Kriminalvårdsstyrelsen.

Både finska och tyska säkerhetsfängelser har beväpnade vakter som skjuter skarpt.

Samma sak gäller i Frankrike och flera andra länder i Sydeuropa och de flesta delstater i USA.

I Sverige, Danmark och Norge är fångvårdens tyngsta vapen en batong - av säkerhetsskäl.

"Farligare för alla inblandade"

- Om vi inför skjutvapen finns goda skäl att tro att man trappar upp våldsutvecklingen. Det blir farligare för alla inblandade, säger Christer Isaksson.

- I Frankrike till exempel, där personalen har vapen, går man inte in med pistol vid en fritagning utan man skjuter ett jättestort hål i muren med pansargevär.

På svenska anstalter som Hall och Kumla har personalen tillgång till kroppsskydd som hjälm, sköld och handskar och olika typer av batonger.

- Det finns olika typer av bojor, även fotbojor. Men vi har inga offensiva vapen säger Christer Isaksson.

- Ett tag hade vi också något som kallades livfängsel, som gick runt midjan och ner till fötterna. Men det mönstrades ut för några år sedan av europeiska tortyrkommissionen, som tyckte det var medeltida.

Olika kulturer

Den svenska synen på kriminalvård delas av Danmark, Norge, England och Holland. Christer Isaksson talar om en tydlig skillnad mellan länderna i norra och södra Europa.

- Men skillnaden minskar. Att folk rör sig över gränserna påverkar klimatet och vi börjar få bekymmer av den typ som finns i södra Europa.

I dag övar svenska kriminalvårdare på att stoppa upplopp och oroligheter inne på en anstalt. Man lär sig gå i drillad formation och hantera våld från stora grupper interner. Parallellt jobbar den utredning som tillsattes redan efter den uppmärksammade rymningen via stegar från Kumla i januari.

- Men vapenanvändning har vi inte fördjupat oss i. Vi ser inga rationella skäl att ha skjutvapen. Vårt jobb är att bereda väg för polisen, säger Christer Isaksson.

Caroline Olsson