Här rivs svenskhotellet

NYHETER

Bara spillror återstår av turistparadiset

1 av 3 | Foto: Ännu drygt en vecka efter katastrofen fortsätter arbetet med att röja på stränderna i Kao Lakh, där många svenskar miste livet.

Khao Lak

Nu röjer bandtraktorer och grävskopor upp på de osannolikt sönderslagna stränderna vid Khao Lak.

Men ännu nio dagar efter katastrofen syns många spår efter dem som bodde här när tsunamin slog in.

Många av dem var svenskar.

Röran och förstörelsen är obeskrivlig längs hundratals meter strand. Bandtraktorerna gnisslar fram över brutalt avkapade palmer och krossade cementväggar från boningshus, restauranger och bassänger.

Några hundra meter upp från strandlinjen har tydligt nybyggda hus slagits i spillror. Bilar har kastats, välts och rullats över ända.

Röjningsarbetet verkar gå ut på att med maskinernas hjälp vräka upp all bråte i flera meter höga kullar. Därefter ska den forslas bort.

Svenska böcker

En civilförsvarsenhet från Singapore röjer längs en begränsad sträcka av stranden. En av männen i styrkan förklarar för TT att just här bodde semestrande landsmän. Ett tiotal saknas ännu.

Lite längre norrut på stranden är scenerna likartade. Utanför spillrorna av vad som en gång var en restaurang ligger spridda personliga tillhörigheter, bland dem uppblötta böcker på flera språk. En bit från en sandig, tom ryggsäck ligger de ihopskrynklade sidorna 895, 896, 897 och 898 i en Harry Potter-bok på svenska.

Harry, Ron, Hermione och Sirius Black är i full kamp mot Lord Voldemort.

Staplade kistor

En bit från ruinerna i Khao Lak finns ett av de tempel där de thailändska myndigheterna samlar upp döda. Vid en gavel till templet ligger travar av spånplattor, sågade i bitar för att lätt kunna snickras ihop till kistor.

Färdiga kistor står redan i staplar och väntar.

Vid templets andra sida står säckar med kläder och andra förnödenheter som drabbade kan plocka åt sig av.

Här finns också en tavla med ett par hundra foton av oidentifierade döda. Många av dem är så förstörda och förvridna att få personliga drag går att urskilja.

Läs mer:

Tomas Bengtsson/TT Christer Jönsson/TT