- Kriminella stjäl barnen

NYHETER

Rädda Barnen: människohandel i tsunamins spår

1 av 2 | Foto: Kan bli offer för brott Det finns indikationer på att barn på Sri Lanka, dock ej de på bilden, drabbats av människohandlare. Vid tidigare katastrofer runt om i världen har detta inträffat.

Barn som saknas efter flodvågskatastrofen kan bli offer för människohandel.

Redan finns indikationer om att barn på Sri Lanka drabbats.

-Vi har den här erfarenheten från andra katastrofer, säger Charlotte Petri Gornitzka, generalsekreterare i Rädda Barnen.

Rädda Barnen är en av de hjälporganisationer som samlar sina krafter för att hjälpa de barn som drabbats av katastrofen i Asien.

Slår larm

Enligt organisationen är det omkring en och en halv miljon barn som drabbats på olika sätt.

Nu slår organisationen larm om det som brukar inträffa vid stora katastrofer-att barn som blivit föräldralösa utnyttjas för människohandel och utsätts för sexuella övergrepp.

-Vår erfarenhet är att de barn som inte får skydd ofta blir offer för olika typer av handel. Det kan handla om illegal adoption eller om människohandel, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Redan har indikationer kommit på att barn som blivit föräldralösa på Sri Lanka utsatts för illegal adoption-de människor som uppger att de vill ta hand om barnen har andra avsikter.

Gäller inte svenskar

-Det är första steget till att barnen säljs, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Någon officiell siffra över hur många svenska barn som saknas efter katastrofen har ännu inte offentliggjorts.

Men ett 80-tal svenska barn har den senaste veckan efterlysts av sina anhöriga på olika mediers nätsidor den senaste veckan.

Rädda Barnen betonar att deras oro inte gäller svenska barn.

-Vi har ingen anledning att uttrycka oro för att svenska barn utsatts för människohandel.

- Det är framför allt de barn som är drabbade i Indonesien och Sri Lanka, säger Charlotte Petri Gornitzka.

155 milj kr har samlats in hittills

Mer om Asienkatastrofen

Tomas Kvarnkullen