”Jag är Iraks president”

NYHETER

Läs Saddam Husseins bittra tal – ord för ord

Foto: FORTFARANDE TROTSIG ”Nej, nuvarande. Nuvarande. Det är folkets vilja”, svarade Saddam Hussein på frågan om han var före detta president av republiken Irak. Under gårdagens förhör sa han också: ”När jag säger Iraks president, så är det ingen formalitet eller vilja att hålla fast vid en position, utan mer att upprepa till det irakiska folket att jag respekterar dess vilja.”

Detta är en utskrift från domaren Ra´id Juhis frågor till Saddam Hussein. Några delar av konversationen fattas eftersom mikrofonen inte kunde fånga upp allt översättarna berättade:

Domaren öppnade utfrågningen genom att fråga Saddam Hussein efter hans namn. Saddam: ...Hussein Majid, president i republiken Irak.

Domaren fortsatte med att fråga om hans ålder.

Saddam: – 1937.

Domaren: – Yrke? Före detta president av republiken Irak?

S: – Nej, nuvarande. Nuvarande. Det är folkets vilja.

D: – Ordförande i Baathpartiet, det som nu är upplöst, inte länge fungerande. Före detta överbefälhavare och chef för armén. Bosatt i Irak. Er mors namn?

S: – Sobha. Men du måste också presentera dig inför mig.

D: – Herr Saddam, jag är den undersökande domaren i Iraks centraldomstol.

”Enligt Guds vilja”

S: – Det måste jag veta, du är en undersökande domare av Iraks centraldomstol? Vilken resolution, vilken lag formade denna domstol?

Domarens svar kunde inte uppfattas.

S: – Oh, koalitionsstyrkorna? Så du är en irakier som – du representerar ockupationsstyrkorna?

D: – Nej, jag är en irakier som representerar Irak.

S: – Men du är...

D: – Jag tillsattes av ett presidentdekret under den förra regimen.

S: – Så du upprepar att varje irakier ska respektera den irakiska lagen. Så den lag som en gång stiftades representerar folkets vilja, eller hur?

D: – Ja, enligt Guds vilja.

S: – Så därför ska du inte arbeta under koalitionstyrkornas vilja.

D: – Det är en viktig synpunkt. Jag är domare. Under den förra regimen respekterade jag domarna. Och jag har återupptagit mitt arbete och fortsätter med det.

S: – Så, låt mig då – jag tänker inte komplicera saker här. Är du en domare? Du är en domare? Och domare, dom värdesätter lagen. Och dom dömer efter lagen, eller hur? Eller hur? Rätt är en relativ sak. För oss, rätten är något vi ärvt ur Koranen, sharia, eller hur? Jag pratar inte om Saddam Hussein, oavsett om han var en medborgare eller stod för någon annan kapacitet. Jag klamrar mig inte fast vid min position, men att respektera folkets vilja som valde Saddam Hussein att leda revolutionen. Därför, när jag säger Iraks president, så är det ingen formalitet eller vilja att hålla fast vid en position, utan mer att upprepa till det irakiska folket att jag respekterar dess vilja.

D: – Om det finns bevis för detta, så kommer jag att ge detta till rätten för bedömning.

”President – inget yrke”

S: – Låt mig förstå en sak. Vem är den som står till svars? Innan en åtalad kommer till en domstol ska det finnas en förundersökning.

D: – Jag undersöker, frågar ut dig. För det andra, president är ett yrke, det är en position, det är en samhällets verkställare. Det är sant. Men från början, till arvet, så är han en medborgare. Och varje medborgare, enligt vår konstitutions lag, måste ställas till svars om han gör våld på lagen. Den lagen känner du bättre än jag. Så brotten, anklagelserna: avsikterna att döda genom att använda kemiska vapen i Hallabjah.

S: – Nej.

D: – För det andra, avsikterna att döda ett stort antal irakier 1983. För det tredje, avsikterna att döda ett ett antal av medlemmar i politiska partier utan rättegång. För det fjärde, dödandet av många religiösa irakier. För det femte, avsikterna att döda många irakier i Anfal utan att det fanns några bevis mot dem.

”Ingen invasion”

Den sjätte anklagelsepunkten gick inte att uppfatta.

D: – Den sjunde åtalspunkten är mot Saddam Hussein som den irakiska republikens president och överbefälhavare över armén. Och armén marscherade in i Kuwait.

S: – Även om detta inte var en invasion. Kommer lagen att döma Saddam Hussein för att han försvarade Irak?

Så refererar Saddam plötsligt till att kuwaitier kunde köpa irakiska kvinnor som prostituerade för tio dinarer och kallade dem för ”hundar” och att det var rätt att ”försvara Iraks ära”.

D: – Du sitter i en rättslig prövning och vi kommer inte att tillåta dig att tala på ett sätt som är nedsättande mot denna domstol.

S: – I så fall, i formell kapacitet, är det tillåtet att åtala en formell titel? Och denne person ska behandlas på ett sätt som bryter mot de garantier som ryms inom konstitutionen. Detta är alltså lagen som du använder mot mig nu.

D: – Jag skulle vilja att du formellt undertecknar dessa dokument så att det hamnar i protokollet. Svara på dessa anklagelsepunkter. Detta är en undersökning. Svara. Så skjuter vi upp undersökningen.

S: – Tillåt mig då att inte underteckna något innan mina advokater är närvarande.

D: – Det är bra. Men det är din...

S: – Jag för min egen talan.

D: – Ja, som medborgare har du rätt till det. Men dessa garantier måste du skriva under på eftersom de lästs upp för dig, redogjorts för dig.

”Är det slut nu?”

S: – Hur som helst, varför är du bekymrad? Jag kommer att komma tillbaka till dig i sällskap med mina advokater, och du kommer att ge mig alla dessa dokument på nytt. Så varför ska vi stressa fram något nu och göra misstag på grund av av stressiga och förhastade handlingar?

D: – Nej, det handlar inte om något förhastat beslutsfattande. Jag undersöker bara. Och vi behöver sammanfatta och slutföra.

S: – Nej, jag kommer att underteckna när advokaterna är närvarande.

D: – Då kan du gå.

S: – Slut nu?

D: – Ja.

Källa: The Independent

Leif-Åke Josefsson