Annie Lööf pressas i KU om hantering av handlingar

NYHETER

Leif Pagrotsky mycket kritisk

Aftonbladets reporter Richard Aschberg begärde att skyndsamt få ut uppgifter om näringsdepartements interna representation.

Men det dröjde flera dagar innan han fick dem - och i dag frågades näringsminister Annie Lööf (C) ut om departementets hantering i Konstitutionsutskottet.

– Något annat än en fällning kan inte komma på fråga, säger Leif Pagrotsky (S), f.d. riksdagsledamot.

I slutet av sommaren 2012 stormade det rejält kring Annie Lööf och frågan om den interna representationen på näringsdepartement. Detta efter flera avslöjanden om vidlyftiga festnotor. Det hela innebar en rejäl förtroendekris för näringsministern men ledde också fram till två anmälningar till Konstitutionsutskottet, KU.

Där frågas Lööf i dag ut om näringsdepartementets hantering av offentlighetsprincipen som rör allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.

Dröjde tre dagar

Frågan rör hanteringen av handlingar om intern representation som Aftonbladets reporter Richard Aschberg begärde ut från departementet. Han begärde också att få se en sammanställning över departementets interna representation. Men fram till att Aschberg fick handlingarna så dröjde det tre dagar, vilket fick honom att göra en anmälan till JO.

– Det var väldigt frustrerande att det tog så lång tid och det är något som har blivit allt vanligare de senaste åren. Fördröjningen berodde tillsynes på politiska intressen. Det har ingenting med normal sekretessprövning att göra och försvårar vårt arbete och därför var det nödvändigt att anmäla, säger Aschberg.

JO ansåg att regeringskansliet skulle ha lämnat ut uppgifterna omgående, inte efter tre dagar. Det stred mot grundlagen att skicka runt sammanställningen på departementen först.

JO kritisk

Ett skäl till att det dröjde var, enligt JO:s utredning, att regeringskansliets förvaltningsavdelning först skickade runt ett "utkast" till vad som skulle lämnas ut, internt till departementen.

"Att inom en myndighet skicka runt en handling som begärts utlämnad för att i största allmänhet ge mottagarna möjlighet att lämna synpunkter är oförenligt med reglerna om handlingsutlämnande", skriver JO i sitt beslut.

På några andra punkter som gällde Lööfs departement mer specifikt tyckte inte JO att det fanns tillräckliga skäl för kritik.

Anmäldes av två ledamöter

Ärendet tas upp i KU efter att två riksdagsledamöter, Kent Persson (V) och Leif Pagrotsky (S) skickade in anmälningar i augusti 2012. De begärde att KU skulle granska hur Lööf och regeringskansliet hanterar den grundlagsfästa offentlighetsprincipen.

Under förmiddagens möte pressades Annie Lööf bland annat av KU:s ordförande Peter Eriksson.

Lööf hävdar att departementet inte gjort fel

Näringsminister Annie Lööf hävdar att näringsdepartementet inte gjorde något fel när det gäller utlämnade av handlingar eller tillämpningen av offentlighetsprincipen i det aktuella ärendet. Den uppfattningen bygger på missförstånd och felaktigheter i medier och i anmälningarna, hävdar Lööf i utfrågningen.

Att den politiska ledningen ofta får kopior av det som till exempel en journalist har begärt i samband med att det lämnas ut beskrev Lööf som vanligt. Hon var noga att påpeka att JO i sin granskning av ärendet inte anmärkt på att kopior skickats till pressekreteraren.

– Det sker i rent informativt syfte, men det får inte ske på ett sådant sätt att utlämnandet av handlingen fördröjs, säger Lööf.

"Mycket olyckligt"

Hon beskrev det som mycket olyckligt att uppgifter som en Aftonbladet-journalist hade begärt ut dök upp i en intervju med Eko-redaktionen, innan journalisten hade fått del av den. Journalisten som anmälde det tyckte att det verkade misstänkt likt ett försök att förekomma kritik som uppgifterna kunde ge upphov till.

– Min statssekreterare refererade olyckligt till uppgifterna, han visste inte att de inte hade lämnats ut, säger Lööf.

Hon hävdar att öppenhet och dialog är en ledstjärna på näringsdepartementet. Och departementet tolkar begreppet skyndsamt som att en handling ska lämnas ut senast dagen efter.

Efter utfrågningen var Annie Lööf nöjd.

– Jag tycker det var en bra utfrågning där ledamöterna fick ställa de kompletterande frågor som fanns.

"Inget annat än fällning kan komma på fråga"

F.d. riksdagsledamoten Leif Pagrotsky (S), en av dem som anmälde frågan till KU, menar att Lööf i och med sina svar har bekräftat det som hans anmälan gällde.

– Jag tolkar det som att hon bekräftar att departementet gav Ekot det Aftonbladet hade begärt innan Aftonbladet fick det. Därmed har det bekräftat det min anmälan gällde och erkänt. Något annat än en fällning kan därför inte komma på fråga.

Han ger inte mycket för det Annie Lööf kallar för misstag.

– Det ändrar ingenting. Hade de lämnat det till Aftonbladet med en gång som de är skyldiga att göra enligt grundlagen så hade detta aldrig hänt. Detta är en otroligt viktig del av hur insyn och kontroll av makten utövas i en demokrati och om den kortsluter så försvagas allmänhetens och riksdagens möjligheter att säkerställa att saker och ting går rätt till, säger han.

Senare ska statsminister Fredrik Reinfeldt (M) frågas ut i samma ärendet.