”Höj bilskatterna och bygg ut kollektivtrafiken”

För de flesta är bilen en konsumtionspryl, och bilåkandet ett nöje – inte en nödvändighet.

Därför borde skatterna höjas på både bilar och bilresor.

Det anser fem ledande transportforskare.

Är bilen nödvändig, eller klarar de flesta sig med kollektivtrafiken? Och om bilen är nödvändig – varför köper människor då en som har högre prestanda än vad som behövs?

Fem transportforskare: Margarera Friman, Tommy Gärling, Agneta Marell, Elin Nilsson och Lars E Olsson, skriver i söndagens Svd om möjligheten att chockhöja bilskatterna, och i stället bekosta allmänna kommunikationer.

– Privatbilen ska inte betraktas som en samhällelig nyttighet som behöver subventioneras. Däremot måste kollektiva transportmedel vara allmänna, skriver de i söndagens Svd.

Används för njutningsresor

Forskarna menar att allt färre använder bilen för att den är ett nödvändigt transportmedel. I glesbygd och på obekväma tider behövs den – men på de flesta ställen i landen används den för rena njutningsresor, och den sortens resor bör beskattas på samma sätt som annan konsumtion.

– Bilen betyder i dag mindre än man tror för vardagsresande, såväl i storstäder och mellanstora städer som i småstäder. Det visar resultaten av ett forskningsprojekt som vi genomfört inom programmet Bilens sociala och ekonomiska betydelse, Bisek, skriver forskarna på Svd.

Detta beror troligtvis på att människor bosätter sig strategiskt om de inte har tillgång till bil, enligt forskarna. En annan anledning kan vara att det fungerar bättre att åka kollektivt än många tror.

Samhällsplanering krävs

Enligt forskarnas debattinlägg är inköpsresor det tillfälle där bilen används mest – och där det är svårast att resa kollektivt. I de flesta städer görs storhandlingen enklast och billigast en bit utanför staden.

– För att minska bilresandet är det nödvändigt att placera bostäder, arbeten och inköpsställen på kortare avstånd. Det är inget som kan göras på kort sikt och det är oklart vad som ska styra en sådan förändring i Sverige, skriver de.

Klart är att en sådan förändring kräver samhällsplanering – och genom bättre sådan skulle bilresandet kunna minskas ytterligare.

– Det går att höja skatterna rejält för bilinköp och bilresor, för att bekosta allmänna kommunikationer med hög kvalitet (komfort, tidsåtgång, rättidighet) till en låg kostnad. Kollektivtrafikens stora utmaning är att öka kapaciteten med bibehållen kvalitet, så att stora grupper av dagens bilresenärer i stället väljer att åka kollektivt, skriver forskarna.

Publisert: