Nyheter

Ny smäll hotar för el-kunder

Av: 

Wolfgang Hansson

NYHETER

Kraftbolag begär kraftigt höjda nätavgifter

En ny kraftig prissmäll väntar alla elkunder.

Kraftbolagen vill höja nätavgifterna med över 30 procent de kommande fyra åren.

Om de inte stoppas av staten.

På elnätsmarknaden råder monopol. Det finns bara ett elnät på varje ort så kunderna har ingen valfrihet.

– Kunderna är väldigt utsatta, säger Jakob Eliasson, energiexpert på Villaägarnas Riksförbund. De måste betala vad företagen begär.

E.ON. Fortum och Vattenfall tillhör de företag som både håller med elnätet och distribuerar ut elen till kunderna. Nätavgifterna varierar kraftigt beroende på var i landet man bor. Generellt är det dyrare i glesbygd.

Energimarknadsinspektionen, EI, har som uppgift att se till att företagen inte tar ut några oskäliga avgifter. Något Villaägarna tycker att de lyckats dåligt med.

Dubbelt upp

– EI tillämpar en prismodell som värderar kraftbolagens tillgångar som nya trots att näten är gamla och redan avskrivna, säger Jakob Eliasson. Men när man tar hänsyn till hur mycket underhåll som behövs utgår man från att nätet är gammalt.

Resultatet enligt Villaägarna är att bolagen kompenseras dubbel upp på kundernas bekostnad.

– Det är som att köpa en begagnad bil till nypris utan att en få en garanti, säger Jakob Eliasson.

EI försvarar sig med att de tillämpar en schablonmetod och att man dessutom väger in andra faktorer när man godkänner eventuella prishöjningar.

För kunderna är nättariffen nästan lika viktig som priset per kilowattimme. Nätavgiften står för ungefär en femtedel av elräkningen och går inte att påverka genom att minska sin förbrukning.

Beslut i oktober

Från och med i år fastställs nätavgifterna i förväg i intervaller om fyra år. Kraftbolagen har skickat in sina krav på höjningar på totalt drygt 30 miljarder kronor för åren 2012-2015. En höjning med 32 procent jämför med dagens nivå.

Då ska man komma ihåg att nätbolagen efter en tid med relativt små prisförändringar kraftigt höjde sina avgifter 2010.

– Vårt beslut kommer i oktober, säger Caroline Törnqvist, avdelningschef på EI. Avgiftshöjningarna kan bli betydligt lägre än vad bolagen begärt. Det är vi som sätter taket.

ANNONS EXTERN LÄNK

Har du Covid-19? Få svar snabbt med enkelt hemmatest – beställ här

Quicktest

Publisert: