Världen fruktar Gaddafis skräckvapen

I ett litet garage förvaras ett massförstörelsevapen som kan döda folkmassor

DÖDSGAS Bilden är från kyrkogården i Halabja i Irak, där Saddam Hussein satte in senapsgas mot den egna befolkningen.
DÖDSGAS Bilden är från kyrkogården i Halabja i Irak, där Saddam Hussein satte in senapsgas mot den egna befolkningen.

Osynlig, doftlös – och livsfarlig.

I ett litet garage söder om Gaddafis hemstad Sirte finns Libyens skräck: 10 ton senapsgas i händerna på en galen tyrann.

– I slutänden handlar det om ett beslut av en enda man, säger en amerikansk säkerhetskälla.

Senapsgas attackerar huden, ögonen och lungorna. Gasen är ett av världens farligaste kemiska vapen. Med sina tio ton skulle Gaddafi kunna döda nästan obegripligt många människor. Ännu fler skulle få bestående skador.

Först flera timmar efter exponeringen märks gasens effekter på kroppen: Vätskefyllda blåsor och svårläkta jättesår, ögonskador med risk för blindhet, lungskador som kan bli mycket allvarliga och bestående.

Orsakar cancer

Kroppen utsätts för en allmän förgiftning som kan leda till kräkningar, feber, blodiga diarrér och ett nedsatt eller utslaget immunförsvar. Dessutom kan senapsgas orsaka cancer.

Västländernas övervakningssatelliter har under de senaste veckorna noggrant övervakat Gaddafis gaslager. Hittills har ingenting ovanligt upptäckts. Men oron är stor för att den pressade diktatorn ska använda gasen i desperation.

En anonym källa inom USA:s säkerhetstjänst säger till Washington Post:

– Det finns många rationella skäl till att Gaddafi kan välja att inte använda gasen. Inte minst att det saknas en pålitlig och säker metod för att sprida gasen. Men vi vet alla att rationellt beslutsfattande inte alltid kännetecknar diktatorer. I slutänden handlar det om ett beslut av en enda man.

Kan sprutas från luften

Fram tills helt nyligen var Libyen på god väg att förstöra alla sina massförstörelsevapen. Och platsen där senapsgasen förvaras är byggd just för det ändamålet – att göra gasen ofarlig. Omkring en femtedel av Gaddafis senapsgas tros vara så gammal att den är oanvändbar. Resten är i flytande form och kan sprutas ut från flygplan eller helikoptrar.

Publisert: