Tre personer delar på Nobelpriset i medicin

NYHETER

Upptäckterna ger nya möjligheter att behandla infektioner och cancer

1 av 4 | Foto: Nobelpris i medicin/fysiologi 2011 tillkännagavs i dag. Bruce Beutler, Jules Hoffman och Ralph Steinman delar på priset.

De tre nobelpristagarna i fysiologi och medicin får priset för sina upptäckter av hur immunsystemets två försvarslinjer aktiveras.

– Det är revolutionerande upptäckter. Tack vare dessa har vi kunnat ta fram nya vacciner och behandlingar av cancer, allergi, reumatism och infektionssjukdomar, säger professor Annika Scheynius.

Klockan halv tolv i dag avslöjades att Nobelpriset i fysiologi och medicin i år delas mellan tre pristagare. De belönas för sina upptäckter av grundläggande principer för hur vårt immunsystem aktiveras.

Halva prissumman går till Bruce A. Beutler från USA och Jules A. Hoffman från Frankrike för deras upptäckter om hur det medfödda - snabba - immunsystemet aktiveras.

Pristagare avled

Den tredje pristagaren Ralph M. Steinman från USA - som olyckligtvis avled i fredags - får priset för sina upptäckter av den dendritiska cellen och dess roll i det förvärvade - långsamma - immunsystemet.

– Det är revolutionerande upptäckter för hur vårt immunsystem aktiveras. Vi har fått helt nya kunskap för att förstå hur immunsystemet fungerar. Vi kan då bygga vidare på dessa upptäckter och använda dem för nya vacciner och för behandlingar av olika sjukdomar som cancer, allergi, reumatoid artrit och infektionssjukdomar, säger Annika Scheynius, professor i klinisk allergiforskning vid Karolinska Institutet i Solna.

Forskarna försökte länge förstå hur immunsystemet aktiveras. Hur försvarar sig kroppen mot sjukdomsframkallande inkräktare som bakterier, mikroorganismer, virus, svamp och parasiter?

Vi har två immunsystem.  Den första försvarslinjen är medfödd immunitet som kan förstöra angripande mikroorganismer och utlösa inflammationer som stoppar deras framfart.

Studerade bananflugor

Om mikroorganismerna bryter igenom denna försvarslinje aktiveras det förvärvade immunsystemet med sina T- och B-celler som bland annat bildar antikroppar. Efter en infektion bevarar den andra försvarslinjen ett immunologiskt minne som gör att försvaret mobiliseras snabbare och kraftfullare nästa gång samma mikroorganism attackerar. Denna process sker vid vaccination.

Jules Hoffman gjorde sin banbrytande upptäckt 1996 när han studerade hur bananflugor bemästrar infektioner.

Ralph Steinman upptäckte 1973 dendritcellerna i immunsystemet. Annika Scheynius beskriver dendriterna som en länk mellan första och andra försvarslinjen. De har en unik förmåga att aktivera det förvärvade immunförsvaret och kan eliminera mikroorganismer från kroppen. Han kunde visa att dendritcellerna har en exceptionell förmåga att starta nya immunreaktioner.

Dendritcellerna aktiveras av första försvarslinjen och kommunicerar sedan med andra celler immunsystemet.

– Med de nya kunskaperna hoppas vi att vi ska hitta nya behandlingsformer. Infektionssjukdomar är fortfarande ett stort globalt hälsoproblem, säger Annika Scheynius.