Beslut om brottsutredning kommer i veckan

NYHETER

”En möjlig misstanke är muta och bestickning”

Foto: Avsikten är att avgöra om man behöver göra en djupare granskning av ärendet, säger överåklagare Christer van der Kwast till Svenska Dagbladet.

Carl Bildts optionsersättning i Vostok Nafta kan vara olaglig.

Därför har överåklagare Christer van der Kwast nu startat vad han kallar en "förutredning".

Den här veckan beslutar överåklagaren om han ska gå vidare och begära en brottsutredning.

Foto: Utrikesminister Carl Bildt: ”Pengarna är ersättning för utfört styrelsearbete”.

- Det här är en förutredning som vi gör enbart på dokument. I det här läget kan jag inte förhöra någon person, säger Christer van der Kwast till aftonbladet.se.

Avsikten är att avgöra om man behöver göra en djupare granskning av ärendet, en brottsutredning.

Överåklagaren tror att han redan i den här veckan får in alla dokument han behöver.

Du beslutar alltså i den här veckan om det blir en brottsutredning?

- Ja, så fort jag har alla dokument räknar jag med att kunna fatta beslut om en formell utredning, en förundersökning.

Christer van der Kwast startade utredningen på eget initiativ i slutet på förra veckan.

Vad var det som fick dig att starta utredningen redan då?

- Det var en samlad bild av att det här började kännas som ett problem. Jag tänkte ju då att det skulle gå att göra i stilla ro men så blev det inte.

Kan vara muta

Överåklagaren har redan reagerat på det insamlade materialet.

– Det finns en del saker som inte är alldeles korrekt redovisade, sade Christer van der Kwast på söndagskvällen.

Men idag på måndagen vill han ännu inte uttala sig i detalj om vilka delar av materialet han menar.

Carl Bildt sa i en intervju med TV4 på söndagskvällen att pengarna är en ersättning för ufört styrelsearbete. Överåklagaren menar dock att utredningen kan leda vidare till en brottsutredning.

– Det är klart att det är en möjlig fortsättning. En möjlig misstanke är muta och bestickning, att det finns en otillbörlighet i straffrättslig mening, en otillbörlig förmån till Carl Bildt från bolaget.

"Rent trams"

Christer van der Kwast försäkrar att utredningen inte föregåtts av några påstötningar från politiskt håll.

– Vi har inte reagerat på några politiska påtryckningar utan det här är en aktivitet som startade innan det fick nivån det har i dag med en ordentlig upptrappning.

Redan nu kräver dock Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson Bildts avgång. Ulrica Messing har krävt försäkringar av Fredrik Reinfeldt om att Bildt inte lovats hemliga motprestationer av Vostok Nafta, något Bildt har kallat "rätt otillbörligt trams".

Simone Söderhjelm, Olof Jönsson