Skolministern välkomnar ordningsbetyg i skolan

NYHETER

Men Lärarförbundet är kritiskt till planerna

Jan Björklund är entusiastisk inför Stockholms stads planer på ordningsomdömen.

Men Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet, tror inte att det kommer att leda till att stöket i skolan försvinner.

Foto: tommy mardell
Jan Björklund.

– Det är synd att politikerna försöker visa handlingskraft genom åtgärder som inte löser det egentliga problemet. Det är en del i ett politiskt spel som inte tar itu med de bakomliggande frågorna, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet,

Enligt henne behövs helhetslösningar.

– Man måste ta reda på de bakomliggande orsakerna till problemen. Det handlar om frånvarande vuxna, psykisk ohälsa som ökar bland barn, mobbning och värdegrundsarbete. Framför allt måste lärare få tid för varje elev – och tid att arbeta med de här frågorna.

Välkomnar planen

Skolminister Jan Björklund (fp) välkomnar Stockholms planer på att införa skriftliga ordningsomdömen.

– Både jag själv och folkpartiet vill ha ordningsbetyg så jag hoppas att vi kan enas inom regeringen i den här frågan under 2007.

De fyra regeringspartierna har dock en bit kvar till en överenskommelse.

– Det är väl känt att det finns olika åsikter i den här frågan. Folkpartiet och kristdemokraterna vill ha ordningsbetyg medan moderaterna och även centern sagt nej. Jag hoppas att vi ska kunna enas om något förslag under 2007, även om vi inte kan gå hela vägen ut med obligatoriska ordningsbetyg, säger Björklund.

Stort problem

Skolministern motiverar ordningsbetygen på liknande sätt som Lotta Edholm: Många skolor har stora problem med skolk och kränkande språkbruk.

– Ytterst handlar det om att elever som har det svårt med studierna ska få lugn och ro i skolan.

Invändningen att det skulle vara svårt att bedöma uppförande bemöter Björklund med att det går i nästan alla länder.

– Det avskaffades i Sverige 1969, med skälet att det var gammaldags och saknade betydelse. Men det har ju visat sig att sedan det avskaffades har ordningsproblemen förvärrats kraftigt, säger Jan Björklund.

Oppositionen negativ

Att Stockholm går i bräschen för ordningsomdömen välkomnas inte av oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (s).

– Det känns trist. Det är oroande att Stockholms elever används som laboratorium för något som jag inte tror löser de ordningsproblem som finns i vissa klassrum, säger hon till TT.

Att Stockholm inte väntar på regeringsbeslutet tror hon kommer att betraktas med skepsis från resten av landet.

I stället för skriftliga omdömen krävs fler lärare och vuxna i skolan, mer stöd och ledning till lärarna, enligt Jämtin.

Hon tror också att eleverna kan ta illa vid sig av omdömena.

– Tänk själv att du som tioåring får ett omdöme där det står att du är bråkig och stökig – det känns som en stämpel som inte stärker självförtroendet, säger hon.

TT