10 sätt att rädda världen på – så kan du bidra

avZendry Svärdkrona

Foto: AP
Al Gore.

Världen har tio år på sig -sedan är det för sent.

Det slår USA:s förre vicepresident Al Gore fast i sin film "En obekväm sanning".

Men ännu är det inte för sent. Och alla kan bidra till att minska klimatförändringen. Enkla åtgärder i vardagen betyder mer än vi ofta tror, och samtidigt sparar vi pengar.

Här är Al Gores lista på saker som alla kan göra, något anpassad till svenska förhållanden.

✓1. Byt ut dina vanliga glödlampor mot lågenergilampor.

Effekt: Om varje lampa i snitt är tänd fem timmar/dygn innebär det en minskning av koldioxidutsläppet med 8,9 kilo* om året.

Byter du ut tio lampor innebär det en minskning med 89 kilo.

Räknat på lampornas livslängd blir det hela 488 kilo.

Dessutom sparar du i snitt drygt 100 kronor per lampa och år i minskade energikostnader. På lampans livslängd blir besparingen drygt 600 kr per lampa.

✓2. Kör mindre. Gå, cykla, bilda bilpool eller använd kollektivtrafiken.

Effekt: För varje mil du inte kör bil minskar du koldioxidutsläppen med cirka 2,4 kg (om bilen drar 0,9 liter bensin/mil).

✓3. Återvinn mer.

Effekt: Om du återvinner mer av dina hushållssopor kan du spara upp till ett ton koldioxid per år.

✓4. Kolla lufttrycket i bildäcken.

Effekt: Rätt lufttryck i däcken sparar bränsle. Mätningar i Stockholm visar att drygt hälften av alla bilar har för lite luft i däcken. Om alla bilar i Sverige hade rätt tryck skulle vi minska koldioxidmängden i atmosfären med 200000 ton koldioxid per år.

✓5. Använd mindre varmvatten.

Effekt: En tiominutersdusch om dagen drar 1500 kilowattimmar om året. Den som skaffar ett snålspolande duschhandtag halverar vattenanvändningen, minskar koldioxidutsläppen med 75 kg om året samt ger husägaren 937 kronor mer i plånboken vid årets slut.*/**

✓6. Undvik produkter med onödiga förpackningar.

Effekt: Du kan minska koldioxiden med upp till 500 kilo per år bara genom att minska dina hushållssopor med 10 procent.

✓7. Sänk inomhustemperaturen med en eller två grader.

Effekt: Varje grad som temperaturen i en normalstor villa sänks minskas energiförbrukningen med fem procent. I en normalstor eluppvärmd villa skulle två graders sänkning innebära en besparing på nästan 1500 kilowattimmar och 150 kg koldioxid. För att inte tala om 1875 kr i sänkta kostnader.*

✓8. Plantera ett träd.

Effekt: Ett enda träd kan absorbera så mycket som ett ton koldioxid under sin livstid. Stöd organisationer som planterar träd.

✓9 Stäng av dina elektroniska apparater.

Effekt: Alla apparater som står på i stand by och viloläge i Sverige drar tillsammans 0,6 terrawattimmar. Det motsvarar förbrukningen av hushållsel i 120000 villor och innebär minskade koldioxidutsläpp med 60000 ton om året.

✓10. Bli en del av lösningen.

Effekt: Lär dig mer om den globala uppvärmningen, och sprid dina kunskaper.

* = Beräkningen bygger på normen Nordisk elmix, och ett elpris på 1,25 kr/kWh. ** = Gäller hushåll med eluppvärmd vattenberedare. Källor: Al Gore & ClimateCrisis.net, Göran Norlin vid Energirådgivningen i Huddinge och Tyresö samt Mats Kullberg vid Miljöförvaltningen i Stockholm.

ARTIKELN HANDLAR OM