Samer och markägare i rättstvist

NYHETER

Konflikt om vem som får använda marken

Foto: Tommy MARDELL

Ett hundratal markägare i Nordmaling förlorade i våras en segsliten renbetestvist i hovrätten. På tisdagskvällen beslutade de att överklaga domen till Högsta domstolen, rapporterar SVT:s Västerbottensnytt.

Hovrätten för övre Norrland fastställde i september samernas rätt att använda markerna nära kusten för vinterbete enligt urminnes hävd.

Den segslitna rättstvisten startade redan 1998. Sju veckors förhandlingar i tingsrätten 2005 och fem veckor i hovrätten i våras mynnade ut i samma resultat för samerna i de tre samebyarna Ran, Umbyn och Vapsten.

Markägarna anser att renarna trampar sönder och skadar deras ägor.

TT