Vad gör du åt klimathotet?

NYHETER

Anti Avsan (m)

Utsläpp av växthusgaser påverkar vårt klimat. Vad gör politikerna åt det?

Foto: Anti Avsan (m).

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

– Ja, klimatfrågan måste tas på stort allvar.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser i Sverige?

– Det är svårt att peka ut något enskilt beslut. Det handlar om ett antal olika politiska beslut både i Sverige, inom EU och i andra delar av världen.

Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen?

– Detta förutsätter dock att det finns alternativa bränslen i tillräcklig omfattning och att sådana bränslen inte är för dyra.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM