Läsarna kräver hårdare tag mot mobbning

NYHETER

”Anmärkningsvärt men inte förvånande”

Nästan nio av tio Punkt SE-läsare tycker att Göteborgs skolor är för flata när det gäller att hantera mobbning.

Det visar vår enkät på www.punktse.se, där drygt 1400 personer har svarat.

– Det är anmärkningsvärt, men inte förvånande, säger Lena Larsson Leijon, på trygghetsprojektet Ung & Trygg, som jobbar med ungdomar och gängkriminalitet i skolan och på stan.

Mycket kvar att göra

Enligt henne finns det mycket kvar för skolorna att göra när det gäller arbetet mot mobbning.

– Elever borde till exempel utbildas i social kompetens, säger Lena Larsson Leijon.

Och det är inte bara bland eleverna som miljön på skolan kan vara tuff och hård. Allt fler lärare utsätts också för hot och våld. Arbetsmiljöverket håller just nu på med en inventering av skolorna i Göteborg, för att undersöka hur lärarnas arbetsmiljö ser ut.

Läs mer

Eric Thorsson, Emma Johannisson (.se)