Fartygskatastrof skapar svårbedömt miljöhot

Av: 

TT

Publicerad:

NYHETER

Ett nästan osynligt – och unikt – miljöhot tornar upp sig över Östkinesiska sjöns fiskevatten. En rekordlast av kondensat, en lättare råolja, har varit inblandat i en fartygsolycka, något som oroar miljöorganisationer. Men effekterna är svåra att överblicka.

Vid andra stora utsläpp har olycksbådande bilder kablats ut till världen. Fåglar och fiskar indränkta i svart råolja har snabbt fått världen att reagera. Men när det iranska tankfartyget Sanchi gick under i ett hav av eldslågor och rökmoln mitt ute på Östkinesiska sjön för lite mer än en månad sedan uppstod en ny typ av miljöhot – som inte alls har fått lika mycket uppmärksamhet internationellt.

– Det är en stor katastrof. Och även fast den har skett långt bort och långt ute till havs betyder inte det att den inte kommer att påverka oss, säger Inger Näslund, havs- och fiskeexpert på Världsnaturfonden WWF, till TT.

Svårt att se

Fartyget var lastat med 111 000 ton kondensat, en giftig biprodukt av framställning av naturgas och viss typ olja. Men till skillnad från tung råolja lägger sig kondensat inte som en skimrande hinna på vattenytan, vilket innebär en utmaning när det gäller såväl övervakning som begränsning av spridningen.

Olyckan är också unik i sitt slag eftersom det aldrig tidigare har förekommit kondensatläckor av den här magnituden.

– Det är svårt att få en överblick, eftersom man inte vet hur mycket av lasten som brann upp. Men det går med säkerhet att säga att olyckan kommer att få en påverkan, men vi vet inte hur den kommer att se ut än, säger Inger Näslund.

– Så småningom kommer allt att ha läckt ut från fartyget, även om det kan ta många år.

Sprids i havet

Enligt experter är den i princip enda lösningen att låta ämnet förångas eller lösas upp, rapporterar The New York Times som skriver att kondensatet kommer att förbli giftigt en tid efter det att det har absorberats av vattnet, men det kommer också att sprida sig snabbare i havet än råolja.

I området där båten sjönk finns viktiga fiskevatten och vid flera sydjapanska öar har "oljeliknande" klumpar flutit i land, även om tester ännu inte har svarat på om de kommer från fartygsolyckan. Professor Paul Johnston, vid Greenpeace science unit, har varnat för att valar, fåglar såväl som fiskar befinner sig i riskzonen för exponering och kontaminering. Enligt National Oceanography Centre kan förorenat vatten från olyckan komma att nå korallrev vid de japanska Ryukyuöarna.

Hälsoaspekt

Exponering för kondensat är ohälsosamt för människor, även om effekterna av att äta kontaminerad fisk inte har undersökts i särskilt stor utsträckning.

– Ur marin miljösynpunkt påverkar olyckan både fisk och havsmiljön i stort, men det finns också en hälsoaspekt för människor som äter av fisken, säger Näslund.

Olyckan aktualiserar också frågan om huruvida fossila bränslen bör användas i så stor utsträckning, anser hon.

– Det är väldigt bekymmersamt att vi ännu inte har kommit till rätta med säkerheten till havs och att sådana här stora olyckor kan hända. Om vi minskar användningen av fossila bränslen skulle det också minska antalet riskabla transporter med fartyg.

Publicerad: