Ekonomipriset till USA

NYHETER

Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin och Roger B. Myerson är årets mottagare av ekonomipriset till Alfred Nobels minne.

Pristagarna har valts av Vetenskapsakademien för att de har ”lagt grunden till teorin för allokeringsmekanismer”.

Leonid Hurwicz är 90 år gammal och född i Moskva. Eric S. Maskin och Roger B. Myerson är båda 56 år. De är alla verksamma i USA och är amerikanska medborgare.

– Det här är tre mycket välkända namn inom den ekonomiska forskningen, säger Harry Flam, professor i internationel ekonomi på Stockholms universitet.

Mekanismer som styr

Hurwicz, Maskin och Myerson har framförallt forskat inom ett område som kallas ”Mechanism design”, och som handlar om vilka mekanismer som styr individer, organisationer och företag i den ekonomiska världen.

– Det här området som kallas "Mechanism design" är ett begrepp som har uppkommit rätt så nyligen. Leonid Hurwicz är den som kan sägas ha börjat forska inom det, säger Harry Flam.

Teorin för allokeringsmekanismer initierades av Leonid Hurwicz och förfinades av de båda andra pristagarna.

Teorin är ett redskap för att analysera frågor som vilka marknadsformer som ger de största vinsterna av handel och vilka mekanismer som maximerar säljarens förväntade intäkter. Den kan också användas för att analysera till exempel hur sjukförsäkringen ska utformas för att ge ett så gott skydd som möjligt utan att inbjuda till missbruk.

Genom teorin kan man särskilja situationer där marknader fungerar väl från sådana där de inte gör det. Teorin spelar i dag en central roll inom många områden av nationalekonomi och inom delar av statsvetenskapen, skriver akademien i sin motivering.

Privat kopplat till samhälle

En förutsättning för pristagarnas teori är att marknader inte alltid fungerar som de ska, därför att aktörerna på marknaderna har ofullständig eller felaktig information. Ofullständigheterna kan leda till att privata intressen kan tjäna pengar, trots att det motverkar samhällets mål. Därför är det viktigt att bygga systemen så att de inte motverkar varandra.

– Tricket är att koppla privata mål med samhällsmålen, säger Maskin.

Ekonomiprofessor Mats Persson vid Stockholms universitet poängterar att priset ges för grundforskning och att alla användningsområden för de teorier pristagarna belönas för ännu inte är utnyttjade.