Hot och våld ökar i skolan

NYHETER

Arbetsmiljöverket: Lärare har blivit hotade av sjuåringar

Anmälningarna om hot och våld i skolan har ökat kraftigt. I går inledde Arbetsmiljöverket en stor inspektion av rutinerna på skolorna i Göteborgsområdet.

Arbetsmiljöinspektör Urban Olsson besökte Hagaskolan i går för att kontrollera arbetsmiljön för skolpersonal och elever.Foto: OSCAR MAGNUSSON/BILDBYRÅN

Arbetsmiljöverket i Göteborg får ofta in anmälningar om hotfulla situationer i skolans värld. I de flesta fall är det elever som känner sig hotade av andra elever. Men även lärare och skolpersonal har en utsatt vardag.

Enligt en undersökning som arbetsmiljöverket gjort har tre av tio grundskollärare blivit hotade under det senaste året. Inte ens i de lägre årskurserna är man befriad från problemen.

– Vi har fått anmälningar om lärare som hotats av sjuåringar som sparkat och slagits, säger Annie Runhammar, arbetsmiljöinspektör i Göteborg.

500 anmälningar

Arbetsmiljöverket får in cirka 500 anmälningar om hot och våld i landets skolor varje år. Det är mer än dubbelt så många som för bara fyra år sedan.

– Cirka 10-15 procent av skolorna har så allvarliga bekymmer att de behöver förbättra sitt förebyggande arbete, säger Annie Runhammar.

Med start i går kontrolleras nu rutinerna på 130 skolor i Västsverige. En av de skolor som fick besök av arbetsmiljöverket i går var Hagaskolan i centrala Göteborg.

– Det är inte särskilt vanligt med situationer med hot och våld här. Men det finns ändå alltid frågor som man kan diskutera hur man ska hantera, säger Eva Nilsson, rektor på skolan.

Kan få bakläxa

Inspektionerna kommer att pågå hela veckan. De skolor som inte uppfyller kraven när det gäller att förebygga hot och våld kommer att få bakläxa.

– Oftast gäller det att skolorna inte har undersökt vilka risker som finns, säger Urban Olsson, arbetsmiljöinspektör i Göteborg.

Fakta/Kraven som ska uppfyllas

Karolina Vikingsson (.se)