Svårt att skydda sig mot stora läckor

Av: Olof Jönsson

Publicerad:
Uppdaterad:

”Insiderproblematiken är det
absolut svåraste problemet”

Wikileaks publicering av de hemliga dokumenten är senaste steget i utvecklingen mot ett nytt informationssamhälle.

– Barriärerna för att hitta och sprida information sänks. I dag krävs ingen stor apparat för att sprida information, säger Roland Heickerö på FOI.

Misstänkt Soldaten Bradley Manning står åtalad för att ha läckt den uppmärksammade filmen som visar hur amerikanska soldater skjuter mot civila i Irak. Nu riktas nya misstankar mot honom, efter publiceringen av 91 000 hemliga dokument.
Foto: AP
Misstänkt Soldaten Bradley Manning står åtalad för att ha läckt den uppmärksammade filmen som visar hur amerikanska soldater skjuter mot civila i Irak. Nu riktas nya misstankar mot honom, efter publiceringen av 91 000 hemliga dokument.

I USA arbetar militärens utredare för att hitta läckan bakom de 90 000 hemliga dokument som publicerats av organisationen Wikileaks.

Misstankarna riktas mot Bradley Manning, den amerikanske soldat som redan står åtalad för att ha försett Wikileaks med den uppmärksammade filmen som visar hur amerikanska soldater skjuter mot civila i Irak.

Den 22-årige Manning greps i maj och om han döms på samtliga punkter riskerar han 52 års fängelse.

Nytt informationssamhälle

Roland Heickerö är forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och arbetar mycket med informationssäkerhet. Han tror att läckor av olika slag kommer att bli vanligare i framtiden.

– Wikileaks och liknande fenomen är en del av den nya logiken som växer fram som en del av det nya informationssamhället. Information sprids enkelt och snabbt.

Roland Heickerö förutspår att utvecklingen kommer att ställa höga krav på länder och organisationer som vill skydda sig mot läckor.

– Vi kommer att se en utveckling där informationen tar okonventionella vägar i det nya nätet. Då gäller det att hantera det här på rätt sätt.

Trots de miljarder som myndigheterna lägger på datorsäkerhet kommer USA även i framtiden att vara sårbart för liknande händelser på grund av landets väl utbyggda informationsstruktur.

Svårt att skydda sig

Samtidigt tror Roland Heickerö känslig information kan spridas även i Sverige eller vilket land som helst med tillgång till internet. Dessutom är det alltid svårt att skydda sig mot någon som befinner sig inne i den egna organisationen.

– Insiderproblematiken är ett av de allvarligaste problemen. Det kan handla om personer på insidan som av något skäl är missnöjda med sin situation och medvetet vill skada verksamheten.

Han vill poängtera att det känsliga i det här fallet inte nödvändigtvis är informationen i dokumenten utan snarare faktumet att uppgifter läckt ut.

I nuläget är det svårt att veta exakt vilken information som finns i dokumenten och Heickerö tror att det är själva läckan och den medföljande prestigeförlusten som står i fokus för USA.

– Det handlar inte om innehållet utan om läckaget i sig. Det är detta som skapar osäkerheten.

Publicerad: