De får betalt för att döda lodjur

I dag börjar lodjursjakten i Sverige. Totalt ska 209 djur dödas.
I dag börjar lodjursjakten i Sverige. Totalt ska 209 djur dödas.

I dag startar årets lodjursjakt. Rekordmånga lo ska skjutas.

På vissa håll i landet får jägarna betalt för att döda – 5 000 kronor per skjutet lodjur.

Rekordmånga lodjur – 209 stycken – ska fällas i årets jakt som startar i dag. Naturvårdsverket sänker därmed kravet på att bevara 300 kullar per år till 250. Syftet med jakten är att skydda rennäringen i norr och att kontrollera antalet rovdjur i Mellansverige, enligt Naturvårdsverket.

Jägare får betalt

I Norrbotten ska sex gånger fler lodjur skjutas i år jämfört med i fjol då bara två sköts.

Men intresset för jakten är svalt i renskötselområdet. I Kalix Sameby erbjuder man därför pengar för att jaga.

– Vi la ut en premie på 5 000 kronor till den som skjuter ett lodjur inom vårt renskötselområde, säger Rune Sundell, ordförande i Kalix sameby till Ekot.

Lodjuren dödar renar

Under senare år har renskötselområdet haft stora problem med lodjur som dödar honkalvar. Enligt Rune Sundell, ordförande i Kalix Sameby, är situationen nu kritisk. Honkalvarnas bestånd är avgörande för att renhjordarna ska kunna upprätthållas.

– Honkalvarna räcker knappast till att reproducera och ersätta de djur som är gamla och är i tur att avgå, säger Runde Sundell till Ekot.

Kritik mot jakten

Men rekordjakten får kritik. Enligt Artdatabanken på Sveriges Lantbruksuniversitet är den svenska lodjursstammen på många håll för klen för att skjutas av. Artdatabanken kategoriserar arten som "nära hotad" och enligt banken kan årets jakt äventyra hela den svenska stammen.

– Låter man antalet reproducerande lodjur minska från 300 till 250 är stammen nere i klassificeringen "hotad art", säger Martin Tjernberg på Artdatabanken.

Han får mothugg av Olof Liberg, forskare på viltskadecentret på Grimsö.

– Lo är inte hotad på något vis. Det är en synnerligen livskraftig stam som tål årets jakt, säger han.

– I norra Sverige kan vi inte ha fler lo på grund av renskötseln, och i MellanSverige skulle lodjuren dö i alla fall eftersom rådjuren inte räcker till som föda, fortsätter han.

Pågår under mars månad

Lodjursjakten pågår mellan den 1 och 31 mars, och i de fyra nordligaste länen till och med 15 april. Över 10 000 jägare har registrerat sig hos Naturvårdsverket för att kunna delta i jakten.

Publisert: