Nasa tränar astronauter på havsbotten

1 av 2 | Foto: Foto: Nasa
NYHETER

Nasa intar havets botten.

Två astronauter ska göra "rymdpromenader" utanför Florida som en övning inför nya uppdrag.

I tre veckor ska de bo i världens enda undervattenslaboratorium.

Precis som rymden är havet en främmande plats där det är svårt för människan att överleva. Det utnyttjar Nasa för att kunna träna sina anställda.

I dag kliver två astronauter ombord på undervattenslaboratoriet Aquarious som ligger på 18 meters djup intill ett korallrev utanför Floridas kust.

Rymdvandrar på havsbotten

Astronauterna kommer att simulera olika situationer som skulle kunna uppstå i rymden. De ska träna sig att använda olika fordon och lastare, öva livräddning och få känna på hur det fungerar att vara frånkopplade från markcentralen.

Havsbotten får fungera som den främmande planetens yta och astronauterna kan där arbeta med samma viktlöshet som i rymden. De kommer att använda lyftkranar och göra planerade "rymdvandringar" på havsbotten.

Över 200 forskare har tillbringat tid i laboratoriet som i första hand finns för att studera det marina livet och korallerna.

Långa dyk

Förutom rymndpromenaderna ska astronauterna delta i psykologiska experiment som handlar bland annat om mänskligt beteende i ett isolerat sammanhang.

Laboratoriet är uppbyggt som en tank där det inre trycket är lika högt som trycket utifrån. Dykarna tar sig in i laboratoriet genom en vattensluss som fungerar ungefär som en dykklocka där en luftficka håller vattnet ute.

Fördelen för dykarna som utgår från tanken är att de kan stanna nere på botten på obegränsad tid, till skillnad från någon som går ner från ytan då tiden alltid är begränsad på grund av tryckförändringen.

Nasas personal ska stanna i tre veckor i tanken.