”Den nioåriga flickan ljuger”

NYHETER

Aftonbladet rapporterar direkt från sista dagen i rätten

HELSINGBORG. Det är den sista dagen i den uppmärksammade parkeringsrättegången.

Ingers make Sven är säker: 23-åringen gick till attack och slog ned hustrun med en rallarsving.

23-åringen själv säger att han försvarade sig mot Sven och att han Ingers död var en olycka.

Aftonbladet rapporterade direkt från sista dagen i rätten.

Torsdagen blev en dramatisk dag i Helsingborgs tingsrätt. Åklagarens huvudvittne eskorterades av polismän in i salen. Dagen innan hade han fått motta hot, sa han.

En okänd man hade varnat honom för att vittna.

"Glöm det du sett. Tänk på vad som kan hända", sa mannen till vittnet.

I dag ska en rättsläkare vittna om Ingers skador. Sedan ska åklagare Göran Olsson och advokat Leif Silbersky hålla sina slutpläderingar.

09.19 Intresset är i dag stort från allmänheten, antagligen för att det är sista rättegångsdagen. Kön utanför säkerhetsdörrarna är lång men de uniformerade poliserna släpper bara igenom en person i taget. Väskorna genomsöks och personen måste passera en säkerhetsspärr innan den får komma in i salen. Står man inte på listan får man lyssna på rättegången i en medhörningssal.

”Trubbigt våld”

09.31 Nu inleds dagens förhandlingar.

09.32 Rättsläkaren som är kallad som vittne är kallad av försvaret. Silbersky har kallat honom för att obduktionen av Inger visat att dödsorsaken är "oklar", något som Silbersky tycker stöder försvaret.

09.36 Rättsläkaren börjar med att gå igenom Svens skador. Han säger att de uppkommit av kombinationen skrapande och trubbigt våld.

Men han kan inte slå fast att skadan under Svens öga uppkommit av ett knytnävsslag.

09.39 Rättsläkaren säger att undersökningen inte kan svara på vad som hänt Inger, egentligen.

– De omständigheter som finns i fallet och de fynd som finns talar för att Inger föll i det tumult som uppstod. Men den rättsmedicinska undersökningen har inte kunnat svara på frågan VARFÖR hon föll. Om det var för att någon knuffade henne, om någon slog till henne eller om hon föll av annan orsak.

”Inget talar för sjukdom”

Silbersky: Kan det alltså ha gått till som min huvudman berättade?

– Det är riktigt, säger rättsläkaren.

09.41 Men enligt rättsläkaren så finns det heller ingenting som talar för att det skulle vara en sjukdom som låg bakom fallet.

– Men hon var 78 år när hon föll vilket gör att man får sämre balans och reaktionstid. Vad som än gjort att hon fallit bakåt så kan hennes ålder ha spelat roll, säger rättsläkaren.

– Dödssättet är att anse som oklart.

09.46 Det Leif Silbersky vill ha fram är alltså att Inger kan ha tagit ett steg tillbaka och snubblat, ramlat bakåt och slagit i marken, något rättsläkarens analys vare sig talar för eller emot.

”Träffats av något i ansiktet”

09.55 Inger hade ett, mindre, blåmärke i ansiktet. Den skadorna har uppkommit av lindrigt, trubbigt våld, enligt rättsläkaren. Inte på grund av fallet mot marken eller den efterföljande medicinska behandlingen tror han.

– Den enda förklaring är att hon träffats av något i ansiktet.

10.00 Sven, Inger make, är inte på plats i rättssalen i dag heller. Han och Inger är endast representerade av en advokat, ett så kallat målsägarbiträde, som för deras talan.

23-åringen har sin hustru och dotter på plats samt flera andra släktingar och vänner.

10.06 Våldet i ansiktet kan inte ha orsakat Ingers död enligt rättsläkaren.

– Stötvåldet har inte varit så pass kraftigt att det försatt henne i ett medvetslöst tillstånd. Jag har inte funnit stöd för den hypotesen eftersom stötskadorna är av så pass lindrig karaktär.

Det är fallet och bakhuvudsskadorna som hon fick av det som dödade henne. Men slutsatsen som rättsläkaren kan dra, eller inte dra, är att han inte vet vad som orsakade fallet. Det kan ha varit ett slag, en stöt, att hon snubblade eller en knuff. Hans utlåtande kan varken stödja Svens eller 23-åringens berättelse med andra ord.

”Växte upp under fattiga förhållanden”

10.21 Förhöret med rättsläkaren är över. Nu går rätten igenom personalia på 23-åringen.

Frivården har lämnat in ett yttrande på honom:

"23-åringen kommer från Libanon. Hans far avled under inbördeskriget. Han växte upp under fattiga förhållanden. Han växte upp nära sin mor. Han kom till Sverige 2001. För två år sedan gifte han sig och paret fick en dotter. De bor nu tillsammans med 23-åringens mamma. Hans utbildning är bristfällig eftersom han började jobba som väldigt ung för att bidra till inkomsten hemma i Libanon."

10.25 Kriminalvårdens yttrande fortsätter:

"Han är ostraffad förutom ett fall av olovlig körning. Han tillbringar den mesta fritiden med sin familj. Sedan barndomen upplever han mycket stress och oro. Han dricker ingen alkohol eller nyttjar någon narkotika.

Han har inte haft någon kontakt med socialtjänsten och har inga skulder. Han har en anställning genom Arbetsförmedlingen och uppfattas där som ödmjuk och lugn.

Kriminalvården uppfattar det att 23-åringen är lämplig för samhällstjänst och inte har något övervakningsbehov.

”Led inte av psykisk störning”

10.37 23-åringen har även genomgått en liten sinnesundersökning, en så kallad P7:a. Den visade att 23-åringen inte led av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks eller i dag.

Läkaren som träffat 23-åringen skriver att han hela tiden säger att han inte menade att skada någon och att han hela tiden under undersökningen brister ut i gråtattacker som är svåra att stoppa.

Rätten bryter nu för en kort paus. Efter den kommer slutpläderingarna att starta.

10.54 Åklagare Göran Olsson inleder med sin slutplädering. Han tar upp en sak som diskuterats och det är att 23-åringen från början, i inledningsskedet, var misstänkt för mord. Silbersky har kritiserat det här och sagt att den rubriceringen är orsaken till att fallet fått så stor uppmärksamhet.

– Det är inget konstigt och ska inte påverka tingsrättens bedömning. Silbersky har också sagt att fallet har fått stor uppmärksamhet i media men det ska heller inte spela någon roll. 23-åringen har inte namngetts, förutom på några sajter på nätet, men det kan ju inte media rå för, säger Olsson.

”Svens historia styrks”

10.58 Vice chefsåklagare Göran Olsson menar att Sven, Ingers make, som både är målsägande och vittne i målet, att hans historia styrks av yttre omständigheter.

– Det han säger styrks i hög grad av det rättsläkaren säger, hans skador och Ingers skador. Ingenting tyder på att Inger skulle ha avlidit av en sjukdom. Hon dog av skadorna i huvudet. Hon hade även skador i ansiktet. Och ingenting tyder på att Inger skulle haft några balansproblem, att hon skulle ha snubblat och ramlat.

11.04 Både det 47-åriga huvudvittnet och Ingers make Sven har beskrivit att 23-åringen slog ned Inger med en "sving".

Det, menar åklagaren, är ett bevis.

– Nu kommer försvaret så klart mena att Sven och 47-åringens berättelser inte går ihop eftersom 47-åringen säger att 23-åringen slog Inger först, sedan Sven.

– Men i huvudsak har de lämnat likartade uppgifter. de har båda lämnat uppgifter att Inger får ett slag mot överkroppen, de har båda sagt att Inger faller bakåt av slaget. På de absolut avgörande punkterna stödjer 47-åringens berättelse Svens.

”Går inte att lita på flickan”

11.12 Åklagaren tar nu upp den njioåriga flickans förhör. Han menar att det inte går att lita på alls. Det var försvaret som ville att den lilla flickan skulle höras. Hon satt i bilen när tumultet utbröt och har varit försvarets viktigaste vittne.

– Vi skulle aldrig hört ett barn. Bevisvärdet blir väldigt lågt. Men nu när försvararen påkallade förhör gick det inte att avslå. Och det är så uppenbart att hon inte talar sanning. Det framgår tydligt och klart, jag insinuerar inte, jag säger att det är så, säger Olsson.

Åklagaren räknar upp ett antal punkter där flickan sagt olika saker som han menar tydligt visar att hon är instruerad av släktingarna att säga det hon sagt.

– Bevisvärdet för förhöret är pinsamt lågt, man kan helt bortse från det.

11.15 När åklagaren går så hårt åt 23-åringens nioåriga brorsdotters vittnesmål börjar han säga något.

– Nu får du vara tyst, säger Göran Olsson.

Leif Silbersky klappar sin klient på armen.

Folk på åhörarbänken mumlar.

”23-åringens version håller inte”

11.16 Åklagaren menar att 23-åringens version, att han inte såg Inger, att han reste på sin överkropp och Inger råkade falla, inte håller.

– Inger och 23-åringen är ansikte mot ansikte när Inger får smällen. Att han inte skulle ha sett vad det rörde sig om kan man helt bortse från.

Göran Olsson menar att det inte alls handlar om en olycka..

– Hela hans berättelse genomsyras av den rädsla han känner själv. Han är så rädd att han kastar sig in i bilen och inte bryr sig om att plocka upp brodern som tar ut pengar. Men vad är han rädd för om det är en olyckshändelse? Varför säger han inte bara att han försvarade sig?

– Istället blir han hämtad av polisen några dagar senare och först i det fjärde förhöret erkänner han att han varit på platsen.

11.20 I måndags bad Leif Silbersky om att 23-åringen skulle släppas ur häktet i avvaktan på domen. Göran Olsson säger nu att han räknar med att försvaret kommer att be om samma sak i dag igen. Han säger att han inte tycker att rätten borde gå med på detta.

– Det här är brott som kan ge straff ett längre fängelsestraff och jag yrkar på att den tilltalade ska dömas till det, jag vill dock inte gå in på tid än. Jag yrkar att han ska bli kvar i häktet men jag tycker att restriktionerna kan hävas.

”Inger hade inte en chans”

11.22 Nu håller målsägarbiträdet Jörgen Rosén sitt slutanförande. Han beskriver Sven som en ärlig och rättvis man som gjort ett mycket gott intryck i rätten. Han menar att 23-åringen inte gjort det, att han tvärtemot hållit sig undan rättvisan och ljugit i de första förhören.

23-åringen lyssnar spänt när Rosén går igenom målet, som alla hört vridas och vändas ut och in om och om igen, ännu en gång.

11.28 Jörgen Rosén menar att man kan diskutera i evighet hur hårt slaget mot Inger var och var det träffade.

– Det är i alla fall så hårt att Inger inte hade någon chans. Hon stöp som en fura, hon tog inte emot sig, säger han.

– Vad förväntar man sig ska ske om man utdelar ett slag mot en 78-årig kvinna? Att hon ska slå tillbaka? Att hon ska stå kvar? Nej, man förväntar sig att hon ska åka i backen.

11.34 – Om man förlorar en nära anhörig genom ett sådant här totalt meningslöst brott blir lidandet oerhört stort. Då är frågan vilken summa man ska be om, säger Jörgen Rosén.

– 50 000 kronor torde vara ett skäligt belopp. Det här är våld som riktat sig mot äldre personer, något som lagstiftare sagt måste tas på större allvar. En 78-årig kvinna har ju inga möjligheter att försvara sig mot en man i 20-årsåldern.

”23-åringen kan vara oskyldig”

11.36 Nu är det Leif Silberskys tur att tala.

Han poängterar att bara fem personer hörts i målet och han har tidigare påpekat att det finns väldigt få vittnen till händelsen.

– Kom ihåg vad rättsläkaren sa, han som står utanför alla känslomässiga aspekter, säger att det rör sig om lindrigt, trubbigt våld i Ingers ansikte. Min plädering går inte ut på att min klient är oskyldig utan att han KAN vara oskyldig.

11.39 Silbersky menar att rättsläkaren är 23-åringens viktigaste försvar.

– Har jag något i det här målet så är det en rättsläkares utlåtande att min klients berättelse kan vara den riktiga.

Han säger att 47-åringens vittnesmål inte betyder mycket, att det går stick i stäv med det både Sven och 23-åringen säger.

– Han är inte tillförlitlig.

Silbersky säger även om Sven:

– Jag tror säkert att Sven är en hedersman och en trovärdig person, men är han tillförlitlig? Det är en annan sak. Han har varit med om ett trauma och det påverkar en människa.

”Flickan är trovärdig”

11.45 Silbersky svarar på åklagarens skarpa kritik om det 9-åriga vittnet. Han sa nyss att rätten helt bör bortse från flickans vittnesmål.

– Jag var också tveksam till flickan. Men polisen hade inte mycket annat. Så polisen gjorde något fantastiskt och tillsatte en kvinna som är specialutbildad på att förhöra barn. Visst är flickan påverkad, det är vi alla av vad vi ser och hör och hon har vistats i en miljö där hon blivit påverkad. Men det är därför förhörsledaren går in och gräver i vad hon själv sett och hört.

– Hon är inte hundra procent trovärdig men hon är det i de delar om det hon själv sett och hört.

11.47 – Kan vi tro på min klient? Nej, det är ju svårt. Han vill ju så klart bli frikänd.

Silbersky menar att hans klient gjort fel flera gånger och att han sagt det till sin klient.

– Han borde stannat kvar på platsen. Han borde inte ha ljugit för polisen. Han sitter häktad för att han handlat felaktigt. Han handlade fullkomligt ologiskt och felaktigt, i panik. Men kan jag ha förståelse för det här? Ja, i den värld jag lever i gör folk det ibland.

11.51 Silbersky sågar åklagarens huvudvittne, den 47-årige mannen som stod inne på pizzerian och i går hördes.

– Han påstår sig ha sett saker som aldrig kan ha inträffat. Man har hört ett stort antal vittnen som inte sett något liknande. Han hoppar än hit och än dit och har sett saker som inte kan ha hänt.

12.01 – Det här målet håller på att koka ner där det hör hemma: ett trivialt bråk på ett parkeringsplats som slutar fruktansvärt illa. På några sekunder förändrades livet för flera personer. Det här handlar om en ömsint 23-åring som lever för en sak, att ställa upp för samhället som tagit emot honom som nu fått stämpeln som en mördare.

Nu har han suttit isolerad i många veckor. Har han själv bidragit till det? Ja det har han. Men han har betalat ett extremt högt pris för sitt panikhandlande.

Silbersky menar att hans klient bör frikännas på båda åtalspunkterna: misshandel och vållande till annans död.

– När det gäller min klients handlade mot Sven ska han frikännas. När det gäller Inger vet han inte vem det är bakom honom när han vänder sig om. Han bör där också frikännas.

12.05 Rätten tar en lunchpaus. Klockan två samlas de igen. Då kommer de att meddela två beslut. Dels om 23-åringen kommer att behöva sitta fortsatt häktad. Och dels när de kommer att meddela sin dom.

13.35 Även 23-åringens advokat Leif Silbersky har fått motta hot under rättegången. I går lämnades ett brev in till Helsingborgs tingsrätt. Där stod att det skulle gå illa för advokaten om hans klient frikänns.

– Det hör till den här typen av mål, säger Silbersky som inte tar hotet allvarligt.

Rättegången om parkeringsdådet i Landskrona där 78-åriga Inger dog över en futtig ruta asfalt har kantats av flera hot.

Den åtalade 23-åringens familj har mottagit brev och samtal av människor som till och med velat ta livet av 23-åringens nyfödda dotter. Även flera av de andra som är inblandade i utredningen, åklagare, advokater och poliser, har enligt Aftonbladets källor hotats.

14.03 Än har inte dörrarna till säkerhetssalen öppnats. Rättens beslut kan dra ut på tiden.

14.06 Dom kommer att meddelas nästa fredag och 23-åringen kommer att förbli häktad tills dess.

14.07 Det utbrister ett besviket sus i salen när rätten meddelar sitt beslut. 23-åringen förs snabbt ut.

Rätten meddelar att han inte längre kommer att ha några restriktioner.

14.09 Domen i målet meddelas alltså nästa fredag och tills dess sitter 23-åringen häktad.

Aftonbladet uppdaterar under hela rättegången med början 09.30.