Polisen kan få lättare att hämta information

avLouise Lundström, TT

NYHETER

Det kan bli lättare för polisen att inhämta elektronisk information som namn och ip-nummer på en viss datoranvändare om man misstänker brott.

Men beslut måste fattas av en domstol eller en åklagare.

Det står i ett lagförslag som justitieminister Betarice Ask idag höll pressträff om.

Regeringen har beslutat att inhämta lagrådets yttrande om ett lagförslag om de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att inhämta uppgifter från datorer, mobiler och annan elektronik.

I lagförslaget vill regeringen att polisen ska ha möjlighet att i hemlighet övervaka och avlyssna elektronisk kommunikation.

Lättare utreda kränkningar

Polisen ska även få möjlighet att ta reda på var en dator eller annan elektronisk utrustning finns samt få tillgång till uppgifter som IP-nummer, namn och telefonnummer till en datoranvändare om det finns brottsmisstanke. Även om det handlar om brott som bara kan ge böter, i dag krävs att det handlar om brott med strängare påföljd.

Justitieministern menade att det med det nya lagförslaget blir lättare att utreda brott där ungdomar kränkts på internet. Dessa brott ger ofta bötesstraff vilket gör att det nu är svårt för polisen att hämta ut den information de behöver för att kunna hitta en misstänkt gärningsman.

Vill stärka rättssäkerheten

En lag om inhämtning av uppgifter i spaningssyfte föreslås också, för att stärka rättssäkerheten och skyddet för integriteten.

– Vi hoppas kunna lämna en proposition till riksdagen i februari så att de nya reglerna kan träda i kraft i juli nästa år, sade justitieminister Beatrice Ask under pressträffen.

Ask framhöll även att det är en missuppfattning att polisen i dag kan få ut uppgifter relativt lättvindigt. Men att det i lagförslaget är ännu tydligare vilka kriterier som ska uppfyllas för att brottsbekämpande myndigheter ska få hämta ut information. Enligt Ask stärks rättssäkerheten med förslaget, då en domstol eller en åklagare ska stå bakom varje beslut.

Rikets säkerhet

Även Säpo ska enligt förslaget få större möjligheter att ta in uppgifter om elektronisk kommunikation i de fall som rör rikets säkerhet. Det kan gälla offentlig uppmaning till brott och rekrytering och utbildning av terrorister.

Regeringens förhoppning är att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2011.