Teknik för att fånga in koldioxid testas i Växjö

Uppdaterad 2024-05-04 | Publicerad 2024-05-02

Som ett av de första energibolagen i världen satsar Växjö Energi på koldioxidinfångning för att uppnå minusutsläpp. Och man gör det på Sandviksverket.

Växjö Energi är i sommar värd för en pilotanläggning för infångning av koldioxid via en mobil anläggning på Sandviksverket. Tekniken för att avskilja koldioxiden från rökgaserna kallas HPC, hot potassium carbonate och är en väl dokumenterad industriell avskiljningsmetod som testas i flera länder.

Följ ämnen

En mobil anläggning för koldioxidavskiljning kommer att installeras på Sandviksverket under maj–juni med planerad driftstart i slutet av juni. Syftet är att testa HPC , en avskiljningsmetod för växthusgaser. Projektet genomförs i samarbete med Växjö Energi och Sumitomo SHI FW som står för utrustningen.

– Vi ser fram emot att få värdefulla insikter för att så småningom kunna skräddarsy en permanent lösning för Sandviksverket. Vi har en stor potential att nå minusutsläpp i Växjö, kommenterar Erik Tellgren, vd på Växjö Energi, i ett pressmeddelande.

Testanläggningen kommer att vara i gång fram till slutet av september. Efter det kommer data från testet att analyseras för att utvärdera hur väl lösningen fungerar med Sandviksverkets specifika förutsättningar.

Tekniken för att avskilja koldioxiden från rökgaserna kallas HPC, hot potassium carbonate, eller BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage), som är en väl beprövad industriell teknik där koldioxid avskiljs. Fördelarna anses vara låg energianvändning och hög kostnadseffektivitet. En av världens största anläggningar för carboninfångning, Orca, ligger på Island, drivs av Climateworks och öppnade 2021. Där varje turbin har en uppfångningskapacitet upp till 4 000 ton CO₂ per år.

Climateworks på Island är en av pionjärerna att fånga in växthusgaser ur atmosfären.

Växjö energis förhoppningen är att ha en permanent anläggning på plats 2028 och de menar att det finns potential att fånga in cirka 200 000 ton koldioxid årligen vid en permanent anläggning i framtiden.

– Vi är glada över att kunna testa HPC-lösningen med Växjö Energi, ett energibolag med stort fokus på hållbar utveckling. Verkliga driftsförutsättningar ger oss möjlighet att vidare optimera tekniken. Detta är ett utmärkt exempel på hur företag kan samarbeta för att bidra till att samhällets klimatmål uppnås, säger Frank Ligthart, VP för Circular Carbon på SFW, i pressmedelandet.

ANNONS