Thornberg vill se fler poliser ute i trafiken

Erika Nekham/TT

Publicerad 2021-06-24

Pandemin har gett polisen möjlighet att hastighetsövervaka våra vägar mer – men den har också satt stopp för stora delar av nykterhetskontrollerna.

Framöver kommer dock Sverige att få se ännu fler poliser i trafiken och fler bilister kommer att få blåsa, enligt rikspolischefen.

Polisens trafiksäkerhetsarbete riktas in på två områden, nykterhet och hastighetsbegränsning.

– Det är väldigt viktigt för oss inom polisen. Får man ner snitthastigheten med en till två kilometer i timmen så spar man tio till femton människoliv varje år, säger rikspolischef Anders Thornberg om det sistnämnda området.

– Man kan ibland kanske tycka att polisen är lite för hård och nitisk, men vi strävar verkligen medvetet efter att prioritera att få ned hastigheten med sex till nio kilometer i timmen. Skulle alla hålla hastighetsbegränsningen skulle vi ha helt andra tal för dödade och skadade i trafiken, fortsätter han.

Minskat trafikflöde

Polisens årsredovisning för 2020 visade att trafikflödet på landets vägar minskade med nära nio procent jämfört med året innan. Samtidigt hade polisen möjlighet att lägga mer tid på hastighetsövervakning, som en följd av pandemin.

Drygt 225 000 ordningsböter vid hastighetskontroller utfärdades förra året, vilket innebar en ökning med 33 procent jämfört med 2019.

Däremot valde polisen att i mars förra året stoppa rutinmässiga alkoholutandningskontroller, med anledning av smittspridningen.

Kontroller har dock genomförts när det har funnits en skälig misstanke om brott. I fjol genomfördes cirka 860 prover per dag, vilket är en minskning med 75 procent från 2019.

– Men vår träffsäkerhet har varit mycket större. Vi har nästan rapporterat lika många ratt- och drograttfyllerister som vi gjort när vi har haft fler prov. Men vi tycker att det i ett preventivt perspektiv är viktigt att man kan bli stoppad när som, vilken tid som helst på dygnet och få blåsa. Det tänker vi ta upp så fort pandemin medger det, säger Thornberg.

Hitta bilmålvakter

I takt med att Polismyndigheten nu växer kommer fler poliser också att synas i trafiken, enligt Thornberg.

– Utanför storstäder är trafikproblemen väldigt stora för medborgarna, så vi satsar på det.

– Vi försöker ha en metod att en vanlig ingripandepolis någonstans i Sverige under 20 minuter varje pass har en tillfällig trafikkontroll, något polisen bygger upp mer och mer, säger Thornberg vidare.

Trafikkontrollerna är viktiga för att få ned antalet dödade och skadade i trafiken, och förra året nåddes ett av delmålen i nollvisionen – att komma under 220 dödade. Men det är inte bara det som blir effekten av fler poliser i trafiken, enligt Thornberg.

– Vi ser väldigt många individer ute i trafiken som kör på udda tider i udda fordon, så vi kommer åt många brott också. Vi kan hitta bilmålvakter, inbrottsligor, och vi tänker på andra saker också. Barnperspektivet till exempel, det finns barn som sitter obältade, som åker med onyktra föräldrar och då rapporteras sånt till sociala myndigheter.

Följ ämnen i artikeln