Rysk oljejätte får nej av tysk domstol

TT-AFP

Publicerad 2023-03-14

Raffinaderiet CK-Raffinerie i Schwedt i Tyskland. Arkivbild.

En domstol i Tyskland avfärdar en stämning från det ryska oljebolaget Rosneft. I stämningen anklagar Rosneft den tyska staten för att olagligt ha tagit över kontrollen av raffinaderier i Tyskland som ägs av oljebolagets dotterbolag.

Tyska staten beslöt att ta över verksamheten i september som en direkt konsekvens av det ryska anfallskriget i Ukraina. Rosnefts tyska dotterbolag stod då för omkring 12 procent av landets raffinaderikapacitet.

Den federala domstolen i Tyskland valde att inte ta upp fallet, då den tyska statens beslut bland annat grundade sig på att det fanns risk för kapitalflykt och att de aktuella raffinaderierna därmed skulle sluta fungera.

Den högsta förvaltningsdomstolen, med säte i Leipzig, är första och samtidigt den slutgiltiga instansen i dylika tvister, och beslutet kan därmed inte överklagas.

De tre aktuella raffinaderierna PCK Schwedt, Miro och Bayernoil har ställts under förvaltning av den tyska staten.