H&M svarar: ”Vi har startat utredningar”

H&M uppger sig se allvarligt på uppgifterna om att deras fabriker släpper ut förorenat vatten – och har nu startat utredningar.

Samtidigt medger man att brister finns.

– Även om vi är ett av få varumärken som delar med oss av data och närmar oss fullt fungerande avloppsrening vid våra leverantörers fabriker, har vi ännu inte uppnått 100 procent efterlevnad, skriver Shariful Hoque, ansvarig för vattenfrågor inom H&M-gruppen i ett mejl till Aftonbladet.

Aftonbladet har under veckan sökt H&M för att ställa frågor om utsläppen från företagets fabriker i Bangladesh. Vi har efterfrågat en intervju med möjlighet att ställa frågor, och följdfrågor, om hur H&M övervakar sina fabriker.

H&M har i stället valt att svara genom en skriftlig kommentar från Shariful Hoque, som är ansvarig för vattenfrågor och har titeln Water Impact Lead inom modekedjan.

I sitt svar skriver Hoque att H&M ser allvarligt på uppgifterna och nu har startat utredningar för att få ytterligare klarhet i situationen. Kontroller av de aktuella fabrikernas reningsverk ska ha skett nyligen.

Vidare bekräftar man att företaget har produktion vid tre av de fyra fabrikerna. Den fjärde fabriken som pekas ut i Aftonbladets granskning är dock en systerfabrik till en av H&M:s fabriker. Den tillhör samma företag, har samma namn och samma ägare. I Bangladesh är det praxis att stora beställningar delas mellan företagets fabriker. Aftonbladet har frågat H&M om detta är något som regleras i avtalet, utan att få svar.

Nedan följer kommentaren från Shariful Hoque i sin helhet:

”Vi tar alltid uppgifter om att det förekommer överträdelser av våra standards och krav på största allvar. Arbetet med vår inverkan på vatten, och att vattenresurser hanteras på ett ansvarsfullt sätt vid våra leverantörers fabriker, är en av hörnstenarna i vårt hållbarhetsarbete. Detta omfattar att genomföra regelbundna kontroller av funktionaliteten vid leverantörernas avloppsreningsanläggningar och att säkerställa att kvaliteten på det vatten som släpps ut är i linje med standarden ”Zero Discharge of Hazardous Chemicals”.

Vi kan bekräfta att H&M-gruppen har produktion vid tre av de fyra aktuella fabrikerna. Vi är i nära kontakt med våra affärspartners och har startat egna utredningar för att få ytterligare klarhet i dessa specifika frågor.

Enligt vår befintliga data genomfördes nyligen funktionsbedömningar på plats hos de tre leverantörerna Taqwa Fabrics, A.K.M. Knitwear och Sterling Denim, utan att några kritiska aspekter upptäcktes avseende lämplig teknik och kapacitet. Därutöver har också inspektioner avseende kemisk efterlevnad nyligen genomförts vid de tre fabrikerna, alla med godkända resultat. Vi kommer nu gå vidare och göra fördjupade analyser av dessa bedömningar och rapporter.

Även om vi är ett av få varumärken som delar med oss av data och närmar oss fullt fungerande avloppsrening vid våra leverantörers fabriker, har vi ännu inte uppnått 100 procent efterlevnad. Vi tar inte in några nya leverantörer som saknar lämplig teknik och kapacitet, men är medvetna om att det kvarstår arbete hos en del leverantörer gällande operativ kontroll och kompetens men har säkerställt att de har åtgärdsplaner på plats för att komma tillrätta med eventuella brister.

För H&M-gruppen är det grundläggande att bygga långsiktiga relationer med leverantörer som delar våra värderingar. Alla leverantörer måste också förbinda sig till vårt hållbarhetsåtagande. Vi tar även ansvar för att utveckla ansvarsfulla inköpsmetoder som säkerställer att vi är en rättvis affärspartner. Genom att vara närvarande i våra produktionsländer med våra egna team kan vi bygga sådana relationer och tillsammans hitta lösningar på branschövergripande utmaningar. Vårt arbete med att säkerställa ansvarsfulla inköpsmetoder syftar till att stödja textil- och konfektionsindustrin att utvecklas på ett hållbart sätt.”

Aftonbladet har sökt de fyra utpekade fabrikerna, utan att få svar.

Publisert:

LÄS VIDARE