Farlig djurparasit hittad i Borlänge

Publicerad 2023-04-01

Kan smittas men får inga symtom.

Ett fall av den farliga och ovanliga parasiten ”rävens dvärgbandmask” har upptäckts i Dalarna. Parasiten kan orsaka allvarlig sjukdom hos människor men risken att drabbas är minimal enligt SVA, rapporterar TT.

Parasiten är väldigt ovanlig och sedan 2021 har endast två fynd av parasiten gjorts i Sverige. Det aktuella fallet hittade man hos en räv som sköts förra året på Kalkberget, strax söder om Borlänge.

Eva Osterman Lind är veterinär och parasitolog på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och hon skriver i ett pressmeddelande att det inte är förvånande att stöta på enstaka fall när man börjar leta. Hon skriver också att tidigare övervakning av parasiten visat att den finns fläckvis i landet.

Låg riska att smittas

Boende i Borlänge behöver inte vidta några särskilda åtgärder då risken att smittas är så låg, enligt SVA. Däremot kan jakthundar behöva avmaskas oftare eftersom de också kan smittas, utan att få några symtom.

Rävens dvärgbandmask sprids i naturen genom att mikroskopiskt små ägg kommer ut med avföringen från smittade rävar. Mellanvärden, oftast en sork, får sedan i sig äggen genom munnen. Därefter utvecklas parasitblåsor i gnagarens inre organ. Om sorken äts upp av en räv, kan nya vuxna bandmaskar utvecklas i rävens tarm.

Även hund och katt kan smittas men precis som för räven får de inga sjukdomssymtom.

Mycket allvarligt för människor

Hos människa utvecklas parasiten som en svulst i levern och kan också sprida sig i kroppen till andra organ och sjukdomen ses som mycket allvarlig. I Europa rapporteras årligen 100–150 nya fall.

Följ ämnen i artikeln