Rödlistade raggbocken tillbaka i Västerbotten

TT

Publicerad 2023-09-14

Raggbocken har återvänt till Västerbotten efter 40–50 års frånvaro.

Raggbocken är en ovanlig skalbagge som inte har funnits i Västerbotten på närmare 50 år. Nu har den återigen siktats.

Skogsbolaget Holmen Skog har genomfört så kallade naturvårdsbränder i Berga naturskog i Västerbotten, med syfte att gynna miljön för raggbocken.

”Raggbocken lever i döda, liggande tallar, så kallade tallågor. I dag är det ont om döda gamla tallar i skogen vilket har gjort att raggbocken tryckts tillbaka och numera är rödlistad som sårbar”, säger David Rönnblom, naturvårdsspecialist på Holmen Skog i ett pressmeddelande.

Nu har arbetet med att bränna skog gett resultat.

Holmen upptäckte de för raggbocken typiska centimeterbreda hålen i tallarna redan 2015. Det var dock först hösten 2022 som en levande raggbock fångades in i en av Holmens insektsfällor.

”Tack vara naturvårdsbränningarna har raggbocken nu norra Sveriges starkaste fäste i Berga. Bränningarna har också främjat andra insekter som är beroende av bränd mark och ved”, säger David Rönnblom.