Mejla

Wolfgang Hansson

Faller Iranavtalet står världen inför en ny kris

Om avtalet med Iran kollapsar är det ett stort bakslag för att stoppa spridningen av kärnvapen.

Det skulle också göra det ännu svårare att nå en diplomatisk uppgörelse om Nordkoreas massförstörelsevapen.

Donald Trump har ända sedan valrörelsen hotat med att riva upp avtalet med Iran.

Än så länge har han inte gjort allvar av sitt hot men USA har återinfört sanktioner mot Iran för att de genomfört missiltester.

Detta och de ständiga hoten att säga upp avtalet retar Iran som nu själva hotar med att hoppa av avtalet.

Det kan vara värt att påminna sig hur situationen såg ut innan förre presidenten Barack Obama rodde avtalet i hamn.

Israel hotade med att bomba Iran för att åtminstone försena Irans försök att skaffa sig kärnvapen. USA hotade också med att ett militärt ingripande kunde bli aktuellt om det inte blev något avtal.

Inga kärnvapen

Tack vare uppgörelsen mellan Iran och de fem permanenta medlemmarna av FN:s säkerhetsråd plus Tyskland så försvann detta allvarliga säkerhetshot. Iran har i dagsläget enligt experterna inga möjligheter att skaffa sig kärnvapen.

IAEA, FN:s atomenergiorgan, ska hålla koll på vad Iran gör och larma om man bryter mot avtalet. Enligt IAEA finns inga sådana indikationer. Därför har också Europa hållit sin del av avtalet och öppnat upp för handelsförbindelser med Iran.

Om nu avtalet skulle haverera är världen snart tillbaka i en mycket allvarlig säkerhetssituation. Säger USA upp avtalet är det troligt att Iran återupptar sina försök att skaffa sig kärnvapen. Då måste USA bestämma sig för om de tänker ta till militära medel för att stoppa Irans kärnvapenambitioner.

Huvudvärk

Då har vi ett läge där världen förutom den stora huvudvärken Nordkorea får ytterligare en svår konflikt på halsen.

Och det bara för att Trump på väldigt oklara grunder tycker att avtalet är uselt för USA. De flesta experter anser tvärtom att det är ett bra och rimligt avtal som gör att Iran har mer att tjäna på att delta i den internationella ordningen än att försöka störa den.

Utan att man för den skull bortser från att Iran fortsätter att stödja vissa terrorgrupper och försöker stärka sin roll som regional stormakt.

Avtalet med Iran har dessutom en annan viktig funktion. Det kan i bästa fall hjälpa till att övertyga Nordkoreas diktator Kim Jong-un om att USA inte i alla lägen försöker störta fientliga regimer.

Inte pålitlig

Ska frågan om Nordkoreas kärnvapen kunna lösas på diplomatisk väg måste de till någon form av förtroende mellan Nordkorea och resten av världen, framförallt USA.

I klartext måste Kim Jong-un känna sig säker på att USA inte försöker störta hans tyranniska regim även om han avstår från att vidareutveckla sina kärnvapen. Annars lär det aldrig gå att nå en fredlig uppgörelse där Nordkorea friviligt ger upp sina kärnvapen i utbyte mot ekonomiskt hjälp eller något annat.

Genom att på en rad områden bryta mot ingångna avtal visar president Trump att varken han eller USA är en trovärdig partner som det går att lita på.

Faller kärnavtalet med Iran blir det mycket svårare att komma överens med Pyongyang.

Inget bra recept

Det är redan oerhört svårt eftersom Kim Jong-un ser kärnvapnen som sin personliga och regimens livförsäkring. Han har sett hur USA gjorde sig av med Iraks Saddam Hussein och Libyens Moammar Gaddafi även sedan den senare gått med på att ge upp sina kärnvapenambitioner.

Nu känner Iran att Donald Trump är på väg att försöka samma taktik mot deras prästdiktatur.

Dessutom höjs röster för att Japan och Sydkorea nu måste skaffa sig egna kärnvapen eftersom det under Trump inte längre anses att det går att lita på USA:s kärnvapenparaply.

Inget bra recept för att bevara världsfreden.

Publisert:

LÄS VIDARE