Josefins pappa stämmer kommunen

Kräver skadestånd efter Aftonbladets granskning av ”Sveriges farligaste flicka”

NYHETER

Aftonbladets granskning av 14-åriga Josefin – ”Sveriges farligaste flicka” – väckte enorm uppmärksamhet.

Sedan ett års ålder har hon omplacerats 33 gånger – och har under samhällsvården mått allt sämre.

Nu kräver Josefins pappa skadestånd från Eskilstuna kommun.

Aftonbladets granskning av fallet 14-åriga Josefin väckte enorm uppmärksamhet.

Sedan ett års ålder har flickan omplacerats 33 gånger – och har under samhällsvården mått allt sämre.

Nu kräver Josefins pappa skadestånd från Eskilstuna kommun.

Pappan menar att hans mänskliga rättigheter kränkts av kommunen sedan man omhändertog Josefin. Kommunen hade åtagit sig ansvaret att ge Josefin en trygg uppväxt. Flera barnpsykologer uttalade att hon behövde knyta an till stabila vuxna för att kunna utvecklas väl.

Istället har hon flyttats mellan familjehem och vårdinrättningar på 21 olika orter över halva Sverige. Under tiden har hennes psykiatriska problematik utvecklats med personlighetsstörning och anknytningsstörning. Hon lider av svår ångest och har gjort många självmordsförsök.

Pappan menar att han själv tvingats stå vid sidan om och se sin dotter må allt sämre, utan att kunna påverka själv. På så vis har hans rätt till familjeliv kränkts.

Anklagar kommunen för felaktig behandling

Pappans ombud är advokatfirman Grönvall & Partners i Landskrona. Advokat Andreas Stenkar Karlgren anser det klarlagt att Eskilstuna kommun gjort en rad formella fel i samhällsvården av Josefin. Han lutar sig mot en tidigare dom som visar att felaktiga beslut kring placerade barn är grund för skadestånd.

Han kallar fallet Josefin "det värsta jag någonsin sett" av sitt slag.

En barnpsykiater har på advokatfirmans uppdrag gått igenom handlingar och anser att omplaceringarna i sig har försvårat Josefins problem.

I oktober förra året flyttades Josefin till ett specialinrett säkerhetshus i Eskilstuna där hon bor ensam med åtta vårdare bakom pansarglas. Hon har fortsatt att rymma och skada sig själv.

Josefins pappa säger:

– Jag anser att min dotter utsätts för fortsatt psykisk vanvård.

Fallet ska ses över av experter

Efter Aftonbladets granskning beslutade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att inleda en tillsyn av hur socialtjänsten och barnpsykiatrin hanterat Josefins fall. Ärendet handläggs nu av två inspektörer.

– Det som har skett hittills är att vi begärt yttranden från kommunen och psykiatrin, och det har inte kommit in än, säger den ansvariga inspektören.

Ett beslut är att vänta tidigast i höst.

– Beroende på vad vi får in för redogörelse kan vi behöva begära in kompletterande information.

Försökte hänga sig

Åklagare inledde efter ett av Josefins självmordsförsök även en förundersökning om tjänstefel. Två anställda på Statens Institutionsstyrelses ungdomshem Lövsta har delgivits misstanke om brott. Trots att Josefin skulle ha ständig tillsyn lämnades hon ensam och försökte hänga sig. Hon låg därefter medvetslös på sjukhus i fyra dagar innan hon vaknade.

– Det jag kan säga är att det är en pågående förundersökning, säger kammaråklagare Klas Engdal.