Något för alla i fet valårsbudget

Av:  TT

Finansminister Magdalena Andersson (S) har 74 miljarder att spendera på n förslag i budgeten för 2022. Arkivbild.
Finansminister Magdalena Andersson (S) har 74 miljarder att spendera på n förslag i budgeten för 2022. Arkivbild.

Regeringens budget innehåller något för de flesta.

Skatter sänks, bidrag höjs och pengar satsas mot klimathotet och arbetslöshet.

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar på måndag budgetpropositionen för 2022.

Statsbudgeten omfattar utgifter på en bit över 1 000 miljarder kronor. Men fokus när den nya budgetpropositionen läggs fram kommer att vara på de nya satsningarna som görs.

Magdalena Andersson har utlovat ett reformutrymme på 74 miljarder kronor. Det är betydligt mer än vanligt. Men inte mer än de nya satsningar som gjordes i budgeten för coronaåret 2021. Då slogs rekord med 105 miljarder.

Den budgeten kallade regeringen för den stora återhämtningsbudgeten. Den präglades av pandemin i form av stimulanser som sänkta skatter, pengar till välfärden och åtgärder mot corona.

Mer att vänta

Även budgetpropositionen för 2022 präglas av pandemin, om än inte lika mycket.

Av de utlovade nya satsningarna på 74 miljarder har regeringen hittills presenterat förslag på omkring 59 miljarder. Därför väntas fler nyheter.

Av de 74 miljarderna går nästan tio miljarder till coronarelaterade åtgärder, framförallt till vaccininköp och vaccinering.

Regeringen har bland annat sålt in sin budget som en ”grön återstart”. Det innebär att budgeten ska hjälpa till att både få fart på svensk ekonomi och bidra till att ställa om Sverige till det första fossilfria välfärdssamhället.

Hur många av de 74 miljarderna som går till klimat- och miljöåtgärder beror på hur man räknar, men miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) får ihop 12 miljarder. Då ingår allt från stöd till elbussar, kollektivtrafik och stöd till skog och natur.

Oro för långtidsarbetslöshet

Ett annat område som lyfts i budgeten är jobben. Regeringen oroas av att långtidsarbetslösheten växer. I budgeten föreslås därför exempelvis fler utbildningsplatser och bättre matchning mellan arbetslösa och jobb.

Ett tredje fokusområde är att stärka välfärden. Dit hör exempelvis statliga bidrag till kommuner och äldreomsorg.

Det fjärde området är att stärka kampen mot brottsligheten. Polisen har redan tidigare kunnat räkna in en anslagshöjning 2022 jämfört med i år för att nå målet om 38 000 polisanställda 2024. Nytt är att polisen får 500 miljoner till för att öka sin tekniska förmåga, till exempel genom fler fasta kameror.

Åklagarmyndigheten och domstolarna får de anslagshöjningar man begärt i budgetpropositionen.

Flirt med V och C

När budgetpropositionen tagits fram har regeringen behövt ta hänsyn till att den senare i höst behöver stöd från både Vänsterpartiet och Centern för att få den genom riksdagen.

V har framförallt krävt satsningar på att minska de ekonomiska klyftorna i samhället. Regeringens budget innehåller bland annat höjt tak i sjukförsäkringen och bättre villkor för de som har sjuk- och aktivitetsersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Något som gillas av V.

Centern har krav på mer flexibelt strandskydd och att den privata äganderätten i skogen stärks, samt att regeringen går vidare med aviserade förändringar av arbetsrätten. I budgeten finns pengar avsatta för ersättningar av skydd av skog, pengar till landsbygd, sänkt inkomstskatt och sänkt arbetsgivaravgift till unga. Åtminstone en del av det kan få tummen upp av C.

Publisert: