Rysslands svar om finska beskedet: Militärtekniska åtgärder

Efter Finlands Natobesked blev svaret från Moskva att man kräver ”symmetriska svar”. Vad exakt innebär det? Rysslandskännaren Malcolm Dixelius och ex-överstelöjtnanten Joakim Paasikivi reder ut.

Varningen från ryska UD
Det kan vi förvänta oss nu
”Det finns ingen hedersam väg ut”

Ämnen i artikeln