Ryssarnas hat mot Astrid Lindgren: ”Grottmänniska”

Publicerad 2022-05-13

Det är inte bara ryska myndigheter som påstår att Astrid Lindgren är nazist.

Många ryssar hatar henne efter publiceringen av krigsdagböckerna 2015.

– Hon är obildad, och fördomsfull som en grottmänniska, hävdar signaturen Le Muzhik.

Förra veckan pekades Astrid Lindgren ut som nazist på ryska busshållplatser i Moskva. Skälet var en dagboksanteckning från 1940:

”Jag tror jag hellre säger ”Heil Hitler” i hela mitt liv än får ryssarna över oss.”

Lindgrens ”Krigsdagböcker 1939-45” har inte getts ut i sin helhet i Ryssland, men vissa kapitel översattes och publicerades på internet när boken kom ut 2015.

”Astrid Lindgren hade gröt i huvudet”

Kommentarerna till de översatta styckena visar att det inte bara är i dagens ryska propaganda som Astrid Lindgren förtalas. En av kommentarerna till Lindgrens dagböcker från 2015 lyder:

”Mitt allmänna intryck av texten? Att hon är obildad, har svag analytisk förmåga, att hon är fördomsfull som en grottmänniska. Kort sagt, att hon har gröt i huvudet.”, skriver Le Muzhik.

Signaturen 11 skriver efter att ha läst Lindgrens dagboksanteckningar:

”Jag är återigen övertygad om att Europa är en idealisk kuvös för fascism.”

Astrid Lindgren. Arkivbild.
Astrid Lindgren. Arkivbild.

”Alla bra författare i Skandinavien är fascister”

En annan rysk Lindgren-läsare skriver:

”Så är det i Skandinavien! Alla bra författare där är fascister.”

Signaturen bm rycker ut ett citat från Lindgrens krigsdagbok – ”De baltiska staterna befrias, ryssarna har slängts ut ur Lettland” – och skriver:

”Det citatet borde tryckas på försättsbladet i varje Karlsson på taket-bok. Det är essensen av vad hon tycker.”

Stefan Ingvarsson, svenskt kulturråd i Moskva fram till 2020, minns de negativa stämningarna kring Astrid Lindgrens syn på Sovjetunionen:

– Många som tog del av citaten från dagböckerna reagerade starkt på dem.

Älskad – ändå

När Sveriges ambassad i Ryssland visade en dokumentärfilm om Astrid Lindgren där hennes dagböcker citerades var en återkommande fråga hur hon kunde vara så rädd för Sovjetunionen, minns Ingvarsson:

– Publiken hade aldrig stött på en syn där Sovjetunionens agerande i Finland, de baltiska länderna eller Polen beskrivits som något annat än befrielse och ett återupprättande av fred. Att de länderna såg sig själva som angripna och ockuperade av Sovjetunionen var helt enkelt en nyhet för de flesta ryssar. Dessa aspekter av kriget berörs aldrig i skolböcker eller andra brett tillgängliga informationskällor i Ryssland, det är information som bara kan sökas upp av den som aktivt vill hitta den.

Gillar merparten av ryssarna fortfarande Astrid?

– Ja, de flesta ryssar har inte hört talas om hennes negativa bild av Sovjetunionen i krigsdagböckerna. Astrid Lindgren är en läst och älskad författare i Ryssland och i Belarus i dag, säger Stefan Ingvarsson.

LÄS VIDARE