M-förslaget: Döm farliga kriminella till förvaring

Fler ska dömas till fängelsestraff och kriminella som anses mycket farliga för samhället ska kunna dömas till förvaring efter avtjänat straff.

Det är nya förslag som Moderaterna lägger fram i ett nytt reformpaket.

– Vi kan inte leverera med kraft mot brottsligheten i dag, säger partisekreterare Gunnar Strömmer (M).

Även om både långtidsarbetslöshet och klimat nämndes var det lag och ordning och hårdare straff som stod i fokus på Moderaternas pressträff där man presenterade ett reformpaket med namnet ”Nu får vi ordning på Sverige”.

– Vi har Europas värsta utveckling när det gäller kriminalitet men samtidigt den svagaste lagstiftningen. Vi kan inte leverera med kraft mot brottsligheten, säger partisekreterare Gunnar Strömmer (M).

Partiet vill ersätta den 60 år gamla brottsbalken med en ny. Till exempel vill man höja minimistraffen för en rad brott, som sexualbrott, våldsbrott och övergrepp i rättssak och skärpa straffen för återfall i brott.

Samhällets skyddsbehov ska påverka straffet

Strömmer pekar särskilt på en regel i brottsbalken som ett problem – att undvika att döma ut fängelsestraff så långt det är möjligt.

– Det är ett synsätt på brott som finns i Sverige i dag, om fängelse kan undvikas ska det göra det. Det ska bort för att markera för domstolarna att fängelse är utgångspunkten, säger Strömmer.

Moderaterna vill också att Sverige inför ett förvaringsstraff, i likhet med Norge och Danmark. Det ska kunna dömas ut utöver det avtjänade fängelsestraffet.

– Samhällets behov av skydd ska påverka straffets längd. När samhällets intresse att hålla brottslingen borta är stort ska domstolar kunna döma ut ett förvaringsstraff.

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer.
Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer.

”Måste få föräldrar i jobb”

Sedan tidigare har Moderaterna föreslagit sänkt straffmyndighetsålder från dagens 15 år, visitationszoner i utsatta områden, förbud mot att delta i ett kriminellt gäng och utvisning av utländska medborgare som är gängkriminella – även om de inte dömts för brott. Något som ifrågasatts då det inte anses rättssäkert.

Enligt Elisabeth Svantesson räknar man med att beläggningen på landets fängelser skulle öka med 60 procent om deras politik blir verklighet.

För att bryta utvecklingen måste rekryteringen av barn till gängen stoppas. Vilka förebyggande åtgärder har ni?

– Väldigt många som hamnar i gängkriminaliteten är i ett utanförskap. Många barn har föräldrar som inte har ett jobb att gå till och får vara tolkar åt dem. Vi har en kraftig politik för att få föräldrar i arbete, säger Elisabeth Svantesson, och nämner också språkförskola för nyanlända som ett förslag på området.

Moderaterna vill också inrätta en ny enhet för unga kriminella på Kriminalvården. Partiet vill att myndigheten tar ett större ansvar för unga som redan är tungt kriminella, medan socialtjänsten får rikta in sig på att hjälpa barn och ungdomar i riskzonen.

– Sen om många gängkriminella sitter i fängelse kan det i sig också bidra till att stoppa utvecklingen, säger Elisabeth Svantesson.

Publisert: