Förslag: Så kan vårdköerna åtgärdas

Av:  TT

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Arkivbild.
Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Arkivbild.

Vårdköerna fanns i Sverige redan långt innan coronapandemin slog till. Men det finns bot, enligt den särskilda utredaren Gunilla Gunnarsson.

Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, som leds av Gunnarsson, lämnade i juni in ett delbetänkande till socialministern om åtgärder mot vårdköerna.

Gunnarsson lyfter nu i en debattartikel i Svenska Dagbladet tre viktiga åtgärder.

Tillgänglighet till vård bör ges högsta prioritet, och regionerna och staten måste samverka tydligare. Regionala handlingsplaner bör följas upp årligen.

Patienter ska få hjälp till vård hos annan vårdgivare om tid inte kan erbjudas inom tre månader, samt få information om en kommande tid inom 14 dagar efter skickad remiss.

En nationell digital infrastruktur och ett system där aktuell ledig kapacitet blir sökbar bör utredas. Det skulle underlätta för vårdpersonalens jobb och för patienternas möjlighet att få besked och vård i tid, enligt Gunnarsson.

Publisert: