Forskare: Krossad sten kan rädda klimatet

Krossad sten kan suga upp koldioxid – och bli en del av planetens räddning.

Det framgår av en ny japansk studie.

– Det handlar om att mala sten, bokstavligen den äldsta tekniken, säger forskaren Corey Myers.

Att minska utsläppen av växthusgaser är helt nödvändigt för att bromsa klimatförändringarna – men sannolikt inte tillräckligt.

För att uppnå Parisavtalets mål om att hålla temperaturhöjningen under två grader med sikte på 1,5 grader väntas människan också behöva hitta andra sätt att – aktivt – suga upp koldioxid ur atmosfären.

Det i särklass enklaste sättet är att plantera träd, som binder kolet.

Enligt en studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science i fjol skulle tusen miljarder nyplanterade träd kunna ta upp nästan två tredjedelar av all koldioxid som släppts ut av människan sedan den industriella revolutionen.

Det kan låta hoppfullt. Men för att plantera motsvarande 120 träd för varje människa som lever på jorden krävs ofantliga ytor – av land som samtidigt behövs till att producera mat.

Något som gör det nödvändigt att hitta andra metoder för att fånga koldioxiden i atmosfären.

En sådan teknik är mineralisering.

Reagerar med luft

Koldioxid kan reagera med olika mineraler som finns naturligt i berg, kristalliseras – och bindas i marken.

Två forskare vid Wasedauniversitetet i Tokyo har nu undersökt möjligheterna att storskaligt fånga upp koldioxid utan upphettning eller kemisk behandling.

De har utgått från en karta över den japanska berggrunden och identifierat områden där det finns berg med höga halter av reaktiva mineraler. Efter att ha uteslutit bebyggda platser och områden som bedömts olämpliga av till exempel naturskyddsskäl har de räknat ut vad som är möjligt. Kalkylen bygger på att ett två meter djupt lager av berget varje år krossas och läggs i särskilda växthus där det får reagera med luften.

”Äldsta tekniken”

Resultatet i rapporten visar att det är möjligt att få bort 7,6 miljarder ton koldioxid varje år. Detta efter att ha dragit av för de utsläpp tekniken skapade.

”Eftersom de flesta bergformationerna är mer än 250 meter djupa betyder det att vi har en anläggning som kan vara i drift i över 100 år”, skriver den ena av de två forskarna, doktor Corey Myers på Twitter och lägger till:

”För ett land med ett nollutsläppsmål som vill ha ett enkelt sätt att få bort koldioxid som skapar många jobb och med mindre negativ inverkan än koldioxidlagring i biomassa skulle jag överväga direkt luftmineralisering. Jag menar, det handlar om att mala sten. Bokstavligen den äldsta tekniken.”

Dödar myter

I en mejlintervju med Aftonbladet utvecklar Corey Myers resonemanget:

– Jag förväntade mig inte de stora koldioxidminskningarna som vår analys förutspår.

Han menar att studien tar kål på myter runt stentekniken, som att den skulle fungera alltför långsamt eller kräva för mycket energi.

– Våra resultat visar att stenbaserade metoder kan konkurrera med metoder som fångar koldioxid direkt i luften och är bättre än koldioxidlagring från biomassa, skriver Myers.

Tekniken – att mala sten – får dock inte ses som en ursäkt för att inte göra de utsläppsminskningar som också krävs, enligt Myers.

”Ta hand om planeten”

– Tyvärr ser vi redan utbredd skada i våra ekosystem och samhällen från klimatförändringarna. Så den här typen av metoder kan spela rollen av ”klodioxidrenare”. Vi har smutsat ner planeten och nu måste vi ta hand om den.

Ni har studerat möjligheterna i Japan. Hur pass användbar är tekniken i andra delar av världen?

– Direkt luftmineralisering är lämplig i områden där naturen redan är påverkad av mänsklig aktivitet. Den storskaliga utvinningen har en negativ lokal påverkan så det är viktigt att välja platser med omsorg, skriver forskaren Corey Myers.

Publisert:

LÄS VIDARE