Tidig krogstängning ger färre brottslarm

Av:  TT

När krogarna nu måste stänga tidigare har SOS-samtalen till polisen minskat med närmare 40 procent vissa timmar på natten.

– Stängningen ger en kraftig minskning av stökiga aktiviteter i det offentliga rummet och det är därifrån larmsamtalen normalt kommer, säger kriminologen Sven Granath.

Den 20 november förbjöds alla restauranger i Sverige att servera alkohol efter klockan 22.00. Den 24 december skärptes reglerna ytterligare och alkoholservering stoppades redan från klockan 20.00.

SOS Alarm har på TT:s uppdrag tagit fram statistik över hur många larmsamtal som inkommit till polisen under lördagar efter att utskänkningsrestriktionerna infördes jämfört med motsvarande lördagar året innan.

Statistiken visar att 112-samtalen som kopplades vidare till polisen i snitt minskade med 13,8 procent över ett lördagsdygn efter den 22 november, när alkoholserveringen stoppades klockan 22.

Efter julafton, när alkoholstoppet gäller från klockan 20, är minskningen i snitt över dygnet 17,1 procent.

Nära 40 procent

Störst är minskningen under timmarna från midnatt och fram till klockan sex på morgonen. Där har antalet samtal minskat med kring 30 procent varje timme och som mest med 39,7 procent (mellan 04 och 05).

Matilda Fogelin jobbar som larmoperatör på SOS-Alarm. En normal lördagskväll och natt före pandemin kom det många samtal som handlade om fylla och bråk, men nu tycker hon att det är annorlunda.

– Jag upplever att det är lugnare nu på helgerna, säger Matilda Fogelin.

Hon har också märkt av en skillnad i de samtal som inkommer gällande stök och bråk då fler kommer från hemmiljö.

– Jag upplever att folk ringer mer om att de hör grannar som de troligtvis tror bråkar.

Väntad minskning

Minskningen är inte oväntad. Tidigare forskning har visat ett samband mellan våldsbrott och krogarnas öppettider.

En studie som genomfördes på norska data 2011, av bland andra Thor Norström, professor emeritus i sociologi vid Stockholms universitet, visade att om man förkortade krogarnas öppettider en timme ledde det till en minskning av våldsbrottsligheten med 16 procent.

Ringar på vattnet

Sven Granath, som är kriminolog och har forskat bland annat på våldsbrott, säger att stängningen av krogarna får följdeffekter som tömmer städerna.

– Krogarna driver en aktivitetsnivå i samhället på kvällarna, ett liv i det offentliga rummet som driver en viss typ av vardagsbrottslighet. Det sprider sig som ringar på vattnet.

De stängda krogarna och tömda stadskärnorna har dock inte påverkan på den grövsta brottsligheten, enligt Sven Granath.

– Den grova brottsligheten händer ändå. Det sker rätt sällan mord på krogen eller i anslutning till krogmiljö. Det sker inom ramen för ett yrkeskriminellt sammanhang eller inom ramen för tungt konfliktfyllda mänskliga relationer.

Ingripa tidigare

Per Engström, som är polisens nationelle kommenderingschef för den särskilda händelsen corona, säger att den minskade aktiviteten kring kroglivet under restriktionerna öppnar för att andra larm kan prioriteras upp.

– I och med att vi förflyttar vår verksamhet från just krogarna så hamnar vi på andra ställen och kan ingripa tidigare mot andra fenomen. Det gör att vi hinner genomföra fler arbetsuppgifter som vi annars skulle ha prioriterat bort, säger Per Engström.

00.00-15,9- 25,7
01.00-34,1-26,4
02.00-29,2-36,2
03.00-29,4-32,8
04.00-39,7-36,6
05.00-19,3-28,7
06.00-7,9-9,3
07.00-13,1-20,7
08.00-22,2-20,7
09.00-20,3-16,7
10.00-22,4-11,5
11.0011,0-23,5
12.00-10,1-14,9
13.00-11,2-10,5
14.00-5,1-11,4
15.00-5,9-14,2
16.00-9,1-25,2
17.00-13,21,6
18.00-12,5-9,2
19.00-15,2-8,1
20.003,0-11,8
21.00-13,5-16,8
22.00-8,3-9,0
23.00-7,0-11,2
Snitt:- 13,8- 17,1
* = Se faktaruta för definition av perioden.
Källa: SOS-Alarm
Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN