Det här betyder USA:s nya inresestopp

Torsdag 29 juni klockan 20 lokal tid kommer USA:s nya inreseförbud att börja gälla för flyktingar och resenärer.

Resenärer från sex i huvudsak muslimska länder kommer att behöva bevisa att man har en nära familjemedlem för att få visum godkänt.

Donald Trump i ovala rummet.
Donald Trump i ovala rummet.

Vad gäller nya inreseförbudet?

  • Det nya inreseförbudet gäller för medborgare i sex i huvudsak muslimska länder: Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen. Syftet är, enligt Trump, att hålla islamistiska terrorister borta från USA.
  • För att få resa in i USA måste medborgare från de sex länderna kunna visa att man har en nära familjemedlem i landet. En maka eller make, en förälder, ett barn, ett syskon, en svärson eller -dotter räknas som nära. Men att man har barnbarn eller sina far- eller morföräldrar i USA är inte ett giltigt skäl för att få komma in.
  • För personer med amerikanskt medborgarskap, permanent uppehållstillstånd i USA (Green card) och redan godkända visum gäller inte inreseförbudet. Inte heller personer med dubbla medborgarskap, varav ett från de sex länderna, drabbas av inreseförbudet.
  • Den exekutiva presidentorder som Donald Trump skrev under i januari i år var betydligt hårdare än det inreseförbud som börjar gälla nu.
  • Nya inreseförbudet är tillfälligt och Högsta domstolen kommer att ta upp frågan i oktober igen.

Detta har hänt efter beslutet i januari

  • Fredagen 27 januari skrev Donald Trump under en presidentorder om regler för flyktingar och resenärer. I det ursprungliga förslaget skulle alla medborgare i de sex länder som nu ingår plus Irak stoppas från inresa i USA i 90 dagar. Dessutom ville han stoppa flyktingmottagandet temporärt under 120 dagar.
  • Dagen efter tog den federala domaren Ann Donnelly ett beslut som blockerade inreseförbudet eftersom det, enligt henne, gick emot konstitutionen. Beslutet blockerade men ogiltigförklarade inte presidentordern.
  • Under våren har Trump upprepade gånger försökt att införa olika versioner av ett inreseförbud, men stoppats av domstolar i flera stater.
  • Måndagen 26 juni fattade Högsta domstolen beslut att delar av Trumps regler skulle träda i kraft.

Vill du ha utrikesnyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Utrikes på Facebook!

Publisert:

LÄS VIDARE