Mejla

Wolfgang Hansson

Notan för att avskräcka Putin växer

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: AP TT / NTB SCANPIX

Att Sverige vill köpa det amerikanska luftvärnssystemet Patriot är en signal till Ryssland och president Putin.

Sverige är berett att försvara sig mot en rysk aggression och anpassar sig alltmer till Nato.

Men det blir en dyr livförsäkring.

Modern krigföring går i väldigt liten utsträckning ut på att skicka in stora arméer av soldater i fiendeland. Om det osannolika skulle inträffa att Ryssland attackerar Sverige är ett luftangrepp som slår ut vitala svenska intressen betydligt troligare.

Sedan Ryssland placerade Iskanderrobotar i Kaliningrad ligger både Gotland och Stockholm inom räckhåll. Med ett välriktat angrepp kan Ryssland exempelvis slå ut vital infrastruktur i den svenska huvudstaden.

Det nuvarande svenska luftvärnet - som är från 60-talet - klarar inte av att skjuta ner de moderna ryska robotarna.

När ryssarna installerade Iskanderrobotar så nära Sveriges gräns ändrade de samtidigt de geostrategiska maktförhållandena. Man kan se det som att ryssarna utmanade bland annat Sverige och indirekt Nato.

Bekänna färg

Om Sverige passivt bara ser på får Ryssland ett ytterligare övertag. Därmed tvingade ryssarna Sverige att bekänna färg. Hur kraftfullt är man beredd att försvara det strategiskt viktiga Gotland och Stockholm?

Nu har Putin fått svaret.

Sverige tar upp den kastade handsken och skaffar sig ett luftvärnsförsvar som kan skjuta ner de ryska robotarna innan de hinner slå ner.

Men det finns en signal till i det svenska beslutet. Patriot är ett amerikanskt system som redan används i ett antal Nato-länder. Valet gör att det svenska försvaret lättare kan öva ihop med Nato. En tydlig fingervisning till Putin om att Sverige tänker fortsätta på den utstakade vägen att ännu mer integrera sitt försvar med Nato. Detta trots att Ryssland i högsta grad ogillar Sveriges starka Nato-anknytning och skulle reagera mycket negativt ifall Sverige valde att bli en fullvärdig medlem av försvarsalliansen.

Varning

Utplaceringen av Iskanderrobotarna kan ses som en del i en underförstådd varning till Sverige om att inte gå med i Nato. Andra delar av den har varit ett allmänt mer aggressivt ryskt uppträdande i Sveriges närområde.

Alldeles bortsett från att det amerikanska systemet är mer beprövat och att fler redan använder det fanns det också ett annat tungt vägande skäl för Sverige att välja Patriot. Även om det inte är något som försvarsminister Peter Hultqvist talar tyst om.

Sverige vill bevara de nära banden med USA. Att vi väljer ett amerikanskt system före ett fransk-italienskt som är mer modernt och sannolikt billigare, ger naturligtvis pluspoäng i Pentagon.

Men det är ingen billig livförsäkring som Sverige tecknar.

Notan växer

Bara att utrusta en av de två svenska luftvärnsbataljonerna med missilsystemet senast 2020 kostar 10-12 miljarder kronor. Till det kommer kostnaderna för själva robotarna som går på 25 miljoner kronor styck. När båda bataljonerna fått systemet kan det handla om en total kostnad på 25-30 miljarder kronor.

Den exakta kostnaden vet vi inte än eftersom Sverige först nu ska begära in en offert från USA.

Inga småsummor för ett försvar som årligen totalt kostar drygt 40 miljarder kronor.

Risken är uppenbar att andra delar av försvaret blir lidande. Dagens pengar räcker helt enkelt inte till. Inte ens med den budgetförstärkning som redan utlovats. Mer pengar behövs.

Notan för att avskräcka Putin växer hela tiden.

Av: Wolfgang Hansson

Publicerad:

LÄS VIDARE