Efter missförhållanden inom socialtjänsten: ”Min son är traumatiserad”

En treårig pojke placerades i skyddat boende med sin mamma som lider av psykisk ohälsa.

Detta är ett av minst 17 fall inom socialtjänsten i Båstads kommun där barn och unga farit illa – som uppdagades först efter larm från två visselblåsare.

– Min son har slutit sig mer och mer från vuxenvärlden. Det är djupt tragiskt, säger pojkens pappa.

Fallet med den treåriga pojken inleddes i våras när hans mamma sökte skydd hos socialtjänsten i Båstad. Hon uppgav att pojkens pappa var våldsam, missbrukade alkohol och var sexuellt intresserad av minderåriga. En utredning inleddes och mamman och pojken placerades på ett skyddat boende.

Efter en rad oroanmälningar till kommunen, bland annat från det skyddade boendet, uppdagades det några månader senare att pojken for illa i mammans vård.

Fallet med den treåriga pojken är ett av hittills 17 ärenden där kommunen anmält sig själv genom att lämna in lex Sarah-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Den treårige pojkens pappa nekar till sin före detta frus anklagelser, men medger att han haft alkoholproblem och att hans och hustruns relation varit fylld av konflikter. 

– Det är djupt tragiskt. En situation som socialen, genom sin försumbarhet och inkompetens, fullkomligt har missbedömt. Socialtjänsten gjorde inte ens ett hembesök för att ta reda på hur det låg till med mammans anklagelser mot mig, säger han.

Chefen: ”Det är förfärligt”

Det var i slutet av juni som den då nytillträdde socialsekreteraren Sara Hernandez sammanställde en rapport om allvarliga missförhållanden sedan flera år tillbaka inom individ- och familjeomsorgen i Båstad. Där framkom bland annat att socialtjänsten fattat felaktiga placeringsbeslut, att barn placerats i familjehem som saknade avtal med kommunen och att majoriteten av de ärenden där barn utsatts för våld inte polisanmälts.

Men rapporten blev liggande. Det skulle dröja ytterligare nästan fyra månader innan socialtjänstens högsta chef fick kännedom om de allvarliga bristerna i verksamheten efter att larm från två visselblåsare, Sara Hernandez och enhetschefen Yasra Delpisheh.

– Vi har ärendediskussioner två gånger i veckan. Varje gång hittar vi gammalt skit där vi får röja. Vi hittar ärenden som missköts. Det tar inte slut. Visst det finns en larmrapport där det beskrivs några allvarliga ärenden. De är graverande. Men det är toppen på ett isberg, säger Yasra Delpisheh till Helsingborgs Dagblad.

I mitten av oktober lämnade en av de ansvariga inom socialtjänsten sitt uppdrag. Även socialtjänstens högsta chef Henrik Andersson har tillfälligt tagits ur tjänst. Just nu pågår en kommunrevision som ska granska förvaltningens arbete.

– Det är bara att konstatera att det är förfärligt. Vi arbetar just nu med att granska fall bakåt i tiden, ända till 2014, för att se om det finns fler, säger Erik Lidberg, kommundirektör i Båstad kommun. 

Våld av dödlig karaktär

De äldsta ärendena med misstänkta missförhållanden som hittats är från flera år tillbaka.

Några av fallen som uppdagats:

  • En tonårsflicka ska ha utsatts för sexuellt övergrepp av flera pojkar i skolan, som skolan anmäler. Ärendet blir liggande i tre månader innan handläggaren kontaktar flickan. Ingen polisanmälan görs.
  • Två små barn ska ha placerats i ett familjehem där de ska ha tvingats sova i en garderob.
  • Tre syskon ska ha lämnats i ett hem där hedersrelaterat våld ska ha pågått. Endast ett av syskonen tvångsomhändertas.
  • En tonårsflicka ska ha blivit så svårt misshandlad att hon tvingats söka vård, våldet beskriver hon är av dödlig karaktär. Hon ska ha berättat för socialtjänsten att hennes bröder och far slår henne om hon inte lyder deras regler. En tioårig bror ska också ha blivit utsatt för våld. En utredning inleds och socialtjänsten pratar med föräldrarna. Därefter ”tystnar” barnen. Barnen får stanna i hemmet och utredningen läggs ned.

Pappan: Min son är traumatiserad

Den treårige pojken har sedan missförhållandena inom socialtjänsten avslöjats placerats i ett familjehem.

– Min son har slutit sig mer och mer från vuxenvärlden. Han är traumatiserad. Och det är socialens verk. Det går inte att beskriva med ord hur jag känner, säger pojkens pappa.

Han är mycket kritisk till socialtjänstens agerande:

– Det viktigaste är att min son har det bra, det är det jag måste tänka på. Jag har fullt förtroende för de nya handläggarna på socialtjänsten. De är ju väl införstådda med vad som skett. Det som har hänt är fruktansvärt, i skrivande stund finns det barn som far illa just nu.

Aftonbladet har sökt mammans ombud som inte vill ge någon kommentar.

Publisert:

LÄS VIDARE