Käke sprack på patient – tandläkare mister legitimation

Publicerad:
Uppdaterad:
Malmötandläkaren har anmälts flera gånger tidigare - nu mister han sig legitimation.
Foto: Tore Meek / TT NYHETSBYRÅN
Malmötandläkaren har anmälts flera gånger tidigare - nu mister han sig legitimation.

NYHETER

För en patient sprack käken av behandlingen.

Tandläkaren misslyckades också ytterligare sju gånger med att leva upp till patientsäkerheten.

Nu har han blivit av med sin legitimation.

Mannen, som är i 75-årsåldern och verksam i Malmö, har haft tandläkarlicens i decennier och är även specialist inom tandlossningssjukdomar. De senaste åren har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) mottagit tre klagomålsärenden mot tandläkaren och vid samtliga tillfällen riktat kritik mot honom.

Efter att en orosanmälan kommit in mot mannen valde IVO våren 2019 att anmäla tandläkaren till ansvarsnämnden. De anser nämligen att såväl hans oskicklighet haft betydelse för patientsäkerheten.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd meddelar nu att de beslutat sig för att återkalla mannens legitimation som tandläkare.

Fick läggas in på intensiven

Enligt IVO:s utredning är mannens patientbehandlingar inte förenliga med vetenskap eller beprövad vetenskap, hans ordination av antibiotika avviker genomgående från de nationella rekommendationerna och hans journaldokumentation är bristfällig.

I stöd för sin bedömning att tandläkaren uppvisat oskicklighet vid sin yrkesutövning lyfter IVO fram åtta patientfall där man funnit allvarliga brister. Bland annat ledde ett fall av bristande undersökning inför en implantatbehandling till att patientens käke sprack och att hen fick läggas in på en intensivvårdavdelning.

Tandläkaren själv är kritisk till den bedömning som IVO gjort. Han menar att tre av fallen har bedömts sedan tidigare medan tre av fallen varit preskriberade. De två sista patientfallen menar mannen inte är handlagda på sådant vis att de kan föranleda disciplinpåföljd. Vidare menar han att docenten som uttalat sig inte varit opartisk.

Visat upp grov oskicklighet

Ansvarsnämnden slår dock fast att de gör en helhetsbedömning och att någon preskriptionstid inte gäller, vilket gör att de inte bortser från något av fallen som IVO lyfter fram.

Nämnden instämmer i bedömningen att tandläkaren inte agerat enligt vetenskap och beprövad erfarenhet vid något av tillfällena. En samlad bedömning av det och de övriga brister mannen visat upp gör att de bedömer hans yrkesutövning som grov oskicklighet och det saknas därmed grund för återkallelse av hans legitimation.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE