Grodor kämpar för överlevnad: "Klimatfångar"

Sofia Eriksson/TT

Publicerad 2023-10-05

De slåss för sin framtid mot fiender som sjukdomar och förstörda livsmiljöer. Men nu har ett annat problem seglat upp som ett av de största framväxande globala hoten mot grodor, salamandrar och maskgroddjur, enligt en studie.

Det är hårda tider för världens amfibier (groddjur), med krympande populationer och förlust av arter.

2004 visade en första global sammanställning att amfibierna var den mest hotade gruppen bland ryggradsdjur. Och framtiden ser inte ljusare ut, enligt en studie som har publicerats i tidskriften Nature.

Forskarna har utvärderat tillståndet för de 8 011 arter av groddjur som finns på Internationella naturvårdsunionen IUCN:s rödlista, varav 2 286 utvärderats för första gången. Det omfattar en stor del av dagens kända arter av groddjur.

Två av fem hotas

Resultatet pekar på att 40 procent av de utvärderade arterna är globalt hotade och kategoriseras som antingen akut hotade, starkt hotade eller sårbara.

– Historiskt sett har amfibier förbisetts om man jämför med exempelvis däggdjur och fåglar. Men faktum är att de inte bara har det värre än dem, de faller också oftare mellan stolarna, säger Kelsey Neam, en av författarna bakom studien, på en briefing.

Särskilt dyster ter sig tillvaron för salamandrar och vattensalamandrar. Tre av fem arter hotas av utrotning, enligt studien.

Det största orosmolnet för groddjuren är försämrad eller förstörd livsmiljö till följd av exempelvis jordbruk och infrastrukturprojekt. Det påverkar 93 procent av alla hotade amfibier, enligt studien. Svampsjukdomen chytridiomycos, som tagit många groddjursliv i Latinamerika, Australien och USA, fortsätter också att orsaka nedgång.

Växande hot

Men andra problem växer sig större. För de över 300 arter av amfibier som knuffats mot utrotningens rand 2004-2022 är klimatförändringen det största hotet för 39 procent, medan habitatförlust påverkade 37 procent i denna grupp.

– Förlust och förstörelse av habitat är fortfarande det vanligaste hotet mot amfibier, men en ökande andel riskerar utrotning på grund av sjukdomar och effekter av klimatförändringen, säger Jennifer Luedtke Swandby, en annan av författarna.

Sedan 1980 har risken för utrotning minskat hos 63 arter tack vare insatser för att bevara groddjuren. Det visar att insatserna fungerar, men de måste växa för att bromsa nedgången bland groddjur, framhåller författarna.

Groddjur andas genom huden, vilket är en av anledningarna till att de är särskilt känsliga för förändringar i landskapet. Extrema väderhändelser som stormar, torka, bränder, hetta och översvämningar blir mer frekventa och intensiva i klimatförändringens spår. Det kan innebära ökad dödlighet, försämrade habitat och att flera fortplantningsområden går förlorade.

– För att överleva måste amfibierna antingen anpassa sig eller flytta. Men i många fall går förändringarna för snabbt för att de ska hinna anpassa sig och fragmentisering av deras habitat skapar hinder som gör det allt svårare att migrera, säger Neam.

– De blir klimatfångar, oförmögna att röra sig särskilt långt, säger Luedtke Swandby.

Viktig roll

Så varför är det viktigt att rädda groddjuren?

Anledningarna är många, enligt Neam som bland annat lyfter fram deras roll i naturens näringscykel och i näringsväven.

– Amfibier är byte för arter som fåglar, reptiler och däggdjur, utan dem skulle de djuren förlora en viktig källa till mat. Och amfibier lever själva på andra djur, som insekter och andra ryggradsdjur, och utan deras roll i det här skulle näringsväven i princip kollapsa.